Årets programevaluering for bachelorprogrammet i sosiologi

Husk å svare på årets programevaluering i sosiologi!

Studentenes tilbakemeldinger er uvurderlige for oss i arbeidet for å forbedre programmet og studentenes læringsutbytte, og det er derfor viktig at du svarer på dette spørreskjemaet. Undersøkelsen tar 5 minutter, og alle besvarelser er anonyme.

Trykk her for å komme til nettskjemaet 

Fristen for å besvare spørreskjemaet er fredag 01. juni (midnatt).


 

Publisert 31. mai 2018 09:04