Politisk rådgiver

Alexander jobber for Høyre.

Foto: Dagfinn Hobæk

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Som så ofte var det en blanding av flaks og iherdig innsats. Når denne anledningen bød seg, slapp jeg alt jeg hadde i en uke og forberedte meg på søknadsprosessen og til intervjuet. Jeg tenkte ut grunner til at akkurat denne jobben var den eneste naturlige for meg og repeterte dem for meg selv inntil jeg følte det slik og utstrålte det på intervjuet.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg tror det viktigste i akkurat mitt tilfelle var at jeg alltid har holdt på med mange ting ved siden av ordinær jobb. Jeg hadde verv fra kulturlivet, erfaring som skribent, underviser og redaktør i tillegg til lang utdannelse. Alt dette var interessedrevet. Jeg tror ikke de viktigste alltid er å gjøre mest mulig ved siden av studiene, men at du gjør noe i tillegg.  Men akkurat i mitt tilfelle hjalp det at jeg hadde bred erfaring fra før. Komiteene på stortinget arbeider på mange forskjellige områder, og jeg kunne vise til bredde i tillegg til utdannelse og yrkeserfaring. Dermed ble jeg ikke bare en sosiolog (skjønt det er selvsagt ikke noe "bare" ved det heller!).

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg må nesten ty til den slitte klisjeen at jeg er en "potet". Oppgavene er å holde de folkevalgte oppdatert på saksområder, gjøre bakgrunnsarbeid, bistå i skriving av innlegg, delta på ulike møter med dem og ellers sørge for at kalendere og timeplaner ikke kollapser. Mye av det viktigste i politikken skjer "på bakrommet", så det er helt avgjørende å være oppmerksom og hele tiden tenke strategisk.

Hva jobber du med akkurat nå?

Nesten hver dag skjer det noe uforutsett, noe dukker opp som må følges opp. Arbeidsdagen starter med å lytte til nyhetene på radio mens jeg mater mine to barn, oppdaterer meg på hva andre partier foretar seg og løpet i møter utover dagen, og finner tid til å svare på eposter og skriv kommentarer på kvelden. Så detter det alltid inn en rekke forespørsler, fra kolleger, andre politikere eller privatpersoner som ønsker informasjon. Parallelt foregår det mer langsiktig arbeid som omhandler politikkutvikling. Det er litt som å være lengdeløper og sprinter på samme tid.

Hvordan bruker du utdanningen fra bachelor i sosiologi, og hva er de viktigste du lærte på studie?

Det er en stund siden jeg var Bachelorstudent, men på sett og vis utgjør jo dette fundamentet mitt. Bachelor-studiene mine lærte meg hardt arbeid og vekket min sosiologiske fantasi. Begge deler har fulgt meg siden.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Gå bredt ut. Har du interesser ved siden av faget du studerer, forfølg dem ved siden av. Det gir deg bredde og viser at du har arbeidskapasitet. Hvis du VET at du vil bli forsker kan du satse alt på faget, men for de fleste er jo ikke det målet. Sosiologi er et fantastisk fag å lene seg på og det åpner øynene for verden. Men disse innsiktene må på en eller annen måte formidles til en arbeidsgiver. Tenk derfor alltid under studiene på "hva er det jeg har lært?" og "hvem har bruk for dette?"

Men midt oppe i alt dette tror jeg det er viktig å sette litt pris på Bachelor-tiden. Det kan virke uoversiktlig de første årene, men husk å minne deg selv på at dette er tiden hvor du kan prøve deg litt frem, til og med endre retning hvis du føler det er riktig. Det er vanskeligere å "snu" senere i studieløpet, så litt luksus er det midt oppe i tiden med tomatbønner og slitsomme kamerater i kollektivet.

 

Publisert 19. apr. 2017 13:44 - Sist endret 14. des. 2018 12:18