Daglig leder

Elli jobb hos Elevator - en del av Frelsesarmeens rusomsorg.

Foto: Elli Graf

Hvorfor valgte du å studere sosiologi?

Jeg endte opp i «innføring i sosiologi» forelesningen på et tysk universitet holdt av en professor som danset mens hans snakket, fullstendig oppslukt av sine egne ord.

Denne forelesningen fikk meg til å falle for faget og jeg har siden vært fascinert av å kunne stille spørsmåltegn rundt det vi anser som selvfølgeligheter.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg er daglig leder i en institusjon som heter Elevator som er tiltak under Frelsesarmeens rusomsorg. Elevator har 30 soningsplasser etter straffegjennomføringsloven §12. Vi tilbyr bo- og sosial trening, samt arbeidstrening gjennom ulike samarbeidspartnere.

Som daglig leder har jeg det overordnete ansvaret for personal, budsjett og faglig innhold.

Hva jobber du med akkurat nå?

Vi har akkurat avsluttet «kvinneprosjektet» hvor vi har gjennomført en grundig vurdering av hva som skal til for at vi kan ta imot kvinnelige domfelte. Nå jobber vi med å implementere «Handlingsplan for Elevator 2017» og jeg forbereder medarbeidersamtaler som skal gjennomføres i løpet mars.

Hva har du tidligere jobbet som/evt. studert før bachelor i sosiologi?

Mange ulike student- og sommerjobber. Etter bacheloren jobbet jeg som jobbkonsulent og anbudsansvarlig i attføringsbransjen. Ved siden av jobb har jeg tatt studiepoeng i ulike fag og begynte på en masterutdanning som jeg fullførte i januar 2017.

Hvordan bruker du sosiologiutdanningen i jobben din?

Omstendigheter rundt å være straffedømt utgjør kjernen i mange sosiologiske teorier. Sosiologiutdanningen gir meg kunnskap og trygghet i å jobbe med soning. Jeg har også tilegnet meg grunnleggende ferdigheter, som å skrive, analysere, gjengi, presentere og samarbeider gjennom bacheloren, noe som er viktig i de fleste jobbene.

Hva er ditt beste tips til bachelorstudenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Ikke tenk strategisk på jobb og framtid mens du studerer men gjør det du synes er gøy. Bruk den tiden til å bli bevisst på hva du er god på, når du skaper resultater, finner gode løsninger og hva du drives av.

Jeg anbefaler å gå til jobbsøkerkurs gjennom karrieresenteret mot slutten av bacheloren. Her lærer du selge deg og det du er god på inn til arbeidsgivere.

Publisert 29. mars 2017 14:49 - Sist endret 10. okt. 2019 14:40