Organisasjonskonsulent

Edvard jobber i Studentparlamentet ved UiT - Norges arktiske universitet.

Foto: Lars Åke Andersen

Hva går jobben din ut på?

Jobben som organisasjonskonsulent er veldig variert. Det innebærer blant annet administrative oppgaver som følger med en organisasjon, som saksforberedelse, protokollskriving, økonomi og regnskap.

Jeg følger opp og gir råd til organisasjonens medlemmer og tillitsvalgte, samt passer på og holder oversikt over politiske prosesser organisasjonen skal være påkobla. Jeg får også prøvd meg på kommunikasjonsarbeid, arrangementsavvikling og mye mer.

Organisasjonskonsulenten ivaretar kontinuiteten i en organisasjon som bytter ledelse årlig, og jeg kan bidra til å løfte og løse utfordringer vi står ovenfor og utvikle organisasjonen videre.

Hva er det mest spennende med jobben din?

Noe av det jeg liker best er å jobbe tett opp med en gruppe tillitsvalgte studentpolitikere som ofte gjør sitt første fulltidsarbeid. Det er både spennende og utfordrende å bistå dem med å jobbe målrettet og effektivt, og å skape en god dynamikk for at dere jobber på lag med hverandre.

Jeg er også veldig takknemlig for å jobbe opp mot studenter og i studentmiljøet, som gjør overgangen fra studier til arbeidsliv mer smidig.

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?

Som statsviter med fordypning i politisk filosofi og etikk var det overraskende hvor mye bruk jeg har for å ha kjennskap til fag i offentlig politikk og administrasjon.

Jeg har også stor nytte av å forstå politiske idéer og argumentasjon, og å kunne reflektere rundt dette med de som jobber for sine saker.

Hvordan er en typisk dag på jobben?

Arbeidsdagene er hektiske og varierte. Noen oppgaver krever struktur og rutiner, og jeg refererer gjerne i et møte eller to om dagen. Utover det er det jeg, i samråd med de tillitsvalgte, som ser hvordan det er best å bruke tida si. Det er stort rom for å ta initiativ og starte nye prosjekter.

Hvordan fikk du jobben?

I studietiden brukte jeg mye tid i studentforeninger og politiske organisasjoner.

Etter studiene fikk jeg et vikariat i en lignende stilling. Med den bakgrunnen hadde jeg gode forutsetninger når jeg stilte til Skype-intervju i en by jeg ikke kjente godt. Det gikk bra nok til at de tok sjansen på å ansette en innflytter sørfra.

Studentsamskipnadene, universiteter og høgskoler har mange stillinger der du jobber tett opp mot studenter. Fersk kunnskap om hvordan det er å være student kan være ettertraktet kompetanse om du søker jobb i sektoren.

Hva er ditt beste tips til andre studenter som ønsker din type jobb?

Engasjer deg! I studentutvalg, foreninger, studentersamfunn. Du får prøve ut og lære mye forskjellig, og erfaring som kan vise seg å være nyttig i arbeidslivet.

Jeg vet ikke om jeg hadde fått det første vikariatet mitt om jeg ikke hadde arrangert politiske seminar og konferanser, eller designet programblad til studentfilmklubben min.

Tar du en kikk på foreningsoversikten til SiO Foreninger er jeg sikker på at du kan finne en organisasjon som driver med noe gøy.

Publisert 13. mars 2019 13:39 - Sist endret 15. mars 2019 11:06