Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet STK4011 utdyper og utvider inferensteorien fra tidligere emner. Spesielt behandles anvendelser på punktestimering og hypotesetesting.

                 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du oversikt over optimalitet av punktestimatorer, hypotesetester og intervallestimatorer;
  • vet du hva den eksponensielle klasse av fordelinger er og kjenner de viktigste egenskapene;
  • har du kunnskap om suffisiente observatorer, ekvivarians (invarians) og Bayes estimatorer;
  • er du fortrolig med begreper fra asymptotisk teori som konvergens i sannsynlighet og konvergens i fordeling;
  • har du sett hvordan sentralgrenseteoremet og store talls lov brukes til å finne asymptotiske fordelinger til viktige estimatorer og tester.

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

3 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

obligatorisk oppgave.

Muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

 

 

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler til skriftlig eksamen: Godkjent kalkulator.

Tillatte hjelpemidler til muntlig eksamen: Ingen.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.