Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året.

  • Søknadsfristen er 15. oktober.
Gå til Søknadsweb

Søknadsprosess og frister

Søkere får svar i midten av november.

Se video om hva du vil lære mer om på Masterprogrammet i utdanningsledelse

 

Opptakskrav

  • generell studiekompetanse
  • fullført cand.mag.-, bachelorgrad eller annen tilsvarende utdanning av minimum 3 års omfang (f.eks. lærerutdanning)

Krav til faglig fordypning

  • minimum 30 studiepoeng (10 vekttall) pedagogikk eller tilsvarende
  • minst 2 års relevant arbeidserfaring i 100 % stilling fra en utdanningsinstitusjon, en virksomhet der det arbeides med utdanning eller annen relevant pedagogisk yrkeserfaring

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

  • Arbeidserfaringen dokumenterer du ved å laster opp attester eller bekreftelser på arbeidsforhold/ansettelse i Søknadsweb. Alle dokumentene må inneholde informasjon om stillingsprosent og varighet av arbeidsforholdet.

NB! Tilsettingsbrev eller arbeidsavtale er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.

Rangering av søkere

Kvalifiserte søkere rangeres  på bakgrunn av yrkespraksis.

Rangeringsregler:

  • 1 poeng pr. år (100%) i stilling som faller inn under opptakskravene.
  • Inntil 2 ekstra poeng for hvert år (12 mnd.) som formell leder innenfor utdanningssektoren på kommunalt, regionalt eller statlig nivå og innenfor høyere utdanning (avhengig av stllingsressurs og ansvar).

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.

Emner som er eldre enn 10 år innpasses ikke.

Har du bestått eksamen i noen av disse emnene ved UiO får du fritak for UTLED4111 uten å søke innpass.
NB. Du må dokumentere at du oppfyller kravene til opptak.

  • SKOUTSEM, SKOLEUT1, UTDLED1, UTLED4110 eller UTLED4111B .
  • VEIL4005, VEIL4015 og VEIL4020 (eller de nedlagte emnene VEIL4010, VEIL4011 og VEIL4012)