Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Krav til faglig fordypning (bare synlig for UiO-tilsatte)

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

  • minimum 30 studiepoeng (10 vekttall) pedagogikk eller tilsvarende
  • minst 2 års relevant arbeidserfaring i 100 % stilling fra en utdanningsinstitusjon, en virksomhet der det arbeides med utdanning eller annen relevant pedagogisk yrkeserfaring