Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Studieplasser

50

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

  • minimum 30 studiepoeng (10 vekttall) pedagogikk eller tilsvarende
  • minst 2 års relevant arbeidserfaring i 100 % stilling fra en utdanningsinstitusjon, en virksomhet der det arbeides med utdanning eller annen relevant pedagogisk yrkeserfaring

Kvalifiserte søkere rangeres på bakgrunn av yrkespraksis

Rangeringsregler:

  • 1 poeng pr. år i (100%) stilling som faller inn under opptakskravene til relevant arbeidserfaring.
  • Inntil 2 ekstra poeng for hvert år (12 mnd.) som formell leder innenfor utdanningssektoren på kommunalt, regionalt eller statlig nivå og innenfor høyere utdanning (avhengig av stllingsressurs og ansvar).

Ytterligere dokumentasjon til dette programmet

Arbeidserfaringen dokumenterer du ved å laste opp attester eller bekreftelser på arbeidsforhold/ansettelse. Alle dokumentene må inneholde informasjon om stillingsprosent og varighet av arbeidsforholdet.

NB! Tilsettingsbrev eller arbeidsavtale er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.

Rangering av søkere

Kvalifiserte søkere rangeres på bakgrunn av yrkespraksis.

Rangeringsregler:

  • 1 poeng pr. år i (100%) stilling som faller inn under opptakskravene til relevant arbeidserfaring.
  • Inntil 2 ekstra poeng for hvert år (12 mnd.) som formell leder innenfor utdanningssektoren på kommunalt, regionalt eller statlig nivå og innenfor høyere utdanning (avhengig av stllingsressurs og ansvar).