Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet i utdanningsledelse går over fire år på deltid. Det er et fast studieløp. Oppstart på de ulike emnene forutsetter at de foregående er bestått, og emnene kan derfor ikke tas parallelt.

Programmet består av følgende elementer:

  • Styring og ledelse av utdanning (30 studiepoeng)
  • Ledelse, profesjon og organisasjon (15 studiepoeng)
  • Utdanningsrett og ledelse (15 studiepoeng)
  • Metodeemner (30 studiepoeng)
  • Masteroppgaven (30 studiepoeng)

Studieløpstabell

8. semester UTLED4090 – Masteroppgave
7. semester UTLED4090 – Masteroppgave
6. semester UTLED4303 – Anvendt metode UTLED4302 – Forskningsdesign
5. semester UTLED4301 – Utdanningsvitenskapelige forskningsmetoder UTLED4302 – Forskningsdesign
4. semester UTLED4228 Utdanningsrett og ledelse
3. semester UTLED4227 Ledelse, profesjon og organisasjon
2. semester UTLED4111 – Styring og ledelse av utdanning
1. semester UTLED4111 – Styring og ledelse av utdanning

For deg som startet våren 2016, 2017, 2018 eller 2019:

Beskrivelse av programmets oppbygging med studieløpstabell

For deg som startet våren 2015 eller tidligere:

Beskrivelse av programmets oppbygging med studieløpstabell

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i utdanningsledelse

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 9. okt. 2020 15:17 - Sist endret 9. okt. 2020 15:19