Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet i utdanningsledelse går over fire år på deltid. Det er et fast studieløp. Oppstart på de ulike emnene forutsetter at de foregående er bestått, og emnene kan derfor ikke tas parallelt.

Programmet består av følgende elementer:

  • Styring og ledelse av utdanning (30 studiepoeng)
  • Profesjonalitet, organisasjonsutvikling og demokrati (30 studiepoeng)
  • Metodeemner (30 studiepoeng)
  • Masteroppgaven (30 studiepoeng)

Studieløpstabell

8. semester UTLED4090 – Masteroppgave
7. semester UTLED4090 – Masteroppgave
6. semester UTLED4303 – Anvendt metode UTLED4302 – Forskningsdesign
5. semester UTLED4301 – Utdanningsvitenskapelige forskningsmetoder UTLED4302 – Forskningsdesign
4. semester

Globalisering og medborgerskap UTLED4223 eller

Utdanningsrett og ledelse UTLED4225

3. semester

Profesjonalitet og ledelse UTLED4221 og Kvalitet og organisasjonsutvikling UTLED4222

2. semester UTLED4111 – Styring og ledelse av utdanning
1. semester UTLED4111 – Styring og ledelse av utdanning
  10 studiepoeng 5 studiepoeng

 

For deg som startet våren 2015 eller tidligere:

Beskrivelse av programmets oppbygging med studieløpstabell

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i utdanningsledelse

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. jan. 2017 09:50 - Sist endret 6. jan. 2020 16:30