Studieopphold i utlandet

10 stp av emenet UTLED4220 kan etter søknad legges til annet universitet/høgskole i Norge eller i utlandet som tilbyr studier med tilsvarende innhold, omfang (ca. 10 studiepoeng) og nivå. Ett av studiekravene på UTLED4220 er å gjennomføre et studiebesøk til en institusjon. Dette studiebesøket kan legges til utlandet.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 26. feb. 2014 12:17