Studieopphold i utlandet

I løpet av 2. studieår i masterløpet kan studentene søke om å gjennomføre et av emnene (UTLED4227 eller UTLED4228) ved en institusjon i utlandet med tilsvarende innhold og omfang (15 studiepoeng).


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 7. feb. 2020 14:58 - Sist endret 16. sep. 2021 13:12