Kontakt

Studieinformasjon for søkere og studenter

  • studietilbud og gjennomføring av studiene
  • studieveiledning
  • oppmelding til emner i StudentWeb
  • søknad om tilrettelegging ved eksamen, permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier
  • delstudier i utlandet
  • med mer

UV-studieinfo

Telefon: 22 84 44 45 (kl. 11-15)

Epost: uv-studieinfo@uv.uio.no

UV-studieinfo

Telefon: 22 84 44 45 (kl. 11–15)
E-post: uv-studieinfo@uv.uio.no

Opptak og registrering

  • opptak og studiekompetanse
  • semesteravgift
  • internasjonale studenter

Knutepunktet
– sentralt studentinformasjonssenter

Telefon: 22 85 82 00
Email: studentinfo@admin.uio.no

Mandag–fredag kl. 10–15