Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

  • minimum 30 studiepoeng (10 vekttall) pedagogikk eller tilsvarende
  • minst 2 års relevant arbeidserfaring i 100 % stilling fra en utdanningsinstitusjon, en virksomhet der det arbeides med utdanning eller annen relevant pedagogisk yrkeserfaring

Ytterligere dokumentasjon til dette programmet

Arbeidserfaringen dokumenterer du ved å laste opp attester eller bekreftelser på arbeidsforhold/ansettelse. Alle dokumentene må inneholde informasjon om stillingsprosent og varighet av arbeidsforholdet.

NB! Tilsettingsbrev eller arbeidsavtale er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.

Rangering av søkere

Kvalifiserte søkere rangeres på bakgrunn av yrkespraksis.

Rangeringsregler:

  • 1 poeng pr. år i (100%) stilling som faller inn under opptakskravene til relevant arbeidserfaring.
  • Inntil 2 ekstra poeng for hvert år (12 mnd.) som formell leder innenfor utdanningssektoren på kommunalt, regionalt eller statlig nivå og innenfor høyere utdanning (avhengig av stllingsressurs og ansvar).