Utvekslingsavtale mellom University of California og Universitetet i Oslo

UiO har inngått en ny avtale med hele University of California-systemet som innebærer en unik mulighet til å studere ved en av UCs 9 campuser. Ved søknadsfristen 15. februar søker du om å bli nominert til UC Education Abroad Program (UCEAP). Gjennom UCEAP søker du videre til tre UC- campuser som du ønsker å studere ved. UCEAP vil plassere deg på den campusen som passer best til din faglige profil og akademiske resultater.

Hver UC-campus er i praksis et eget universitetet med sin egen organisasjon innen rammen av University of California. UC- campuser som du kan søke til: UC Berkeley, UC Davis, UC Irvine, UC Los Angeles, UC Merced, UC Riverside, UC San Diego, UC Santa Barbara og UC Santa Cruz.

Hvem kan søke?

Dette er en sentral utvekslingsavtale som ikke er begrenset til ett fagmiljø ved UiO. Studenter fra de fleste studieprogram kan derfor søke på denne avtalen. Avtalen er særlig egnet for studenter som skal avlegge frie emner.

Du må ha avlagt minst 60 studiepoeng når du søker.

Karakterkrav: snitt på C eller bedre. Til campusene UCLA og UC Berkeley stilles det krav til et snitt nærmere B og at du ikke har karakterer under C.

Studenter på følgende profesjonsstudier kan ikke søke:

  • medisin
  • farmasi
  • odontologi
  • rettsvitenskap

OBS! Denne avtalen kan du kun søke på til fristen 15. februar

Språk

Undervisningsspråket er engelsk. UiO-studenter er fritatt fra krav om engelsktest hvis du kan dokumentere en av følgende krav:

  • 4 eller bedre fra norsk videregående skole
  • International Baccalaureate (IB) med karakterer 6 eller bedre i «English Language and Literature»
  • Videregående skole eller tilsvarende fra et engelskspråklig land  
  • Cambridge test: Certificate of Proficiency in English (CPE) eller Certificate in Advanced English (CAE)

Hvis du ikke har noe av det ovennevnte, må du avlegge en TOEFL eller IELTS-test med følgende resultat:

UC Berkeley, UC Santa Barbara, UC Santa Cruz, UC Irvine, UC Merced og UC Riverside:

TOEFL 80 (internet based test), 550 (paper-based), IELTS 6.5

UC Davis:

TOEFL 80 (internet based test), 550 (paper-based), IELTS 7.0

UC San Diego og UC Los Angeles:

TOEFL 83 (internet based test), 550 (paper-based), IELTS 7.0

Informasjon om TOEFL

Informasjon om IELTS

Merk at engelsktesten må være avlagt, og lastet opp i Søknadsweb, innen 15. februar hvis du søker om utveksling på høstsemesteret eller for et helt år. Søker du kun om utveksling for vårsemesteret, er fristen for å vise dokumentasjon på engelskkunnskaper 1.juni.  Om du har tatt en TOELF/IELTS-test fra før, vær oppmerksom på at resultatet kun er gyldig i to år.

Hvilke emner kan jeg ta?

Se ’Undergraduate majors’ på denne nettsiden for aktuell informasjon om UC majors/emner som tilbys for utvekslingsstudenter ved de ulike UC - campus.

For å få godkjent det som tilsvarer 30 studiepoeng ved UiO, må du avlegge 12 units per quarter eller 15 units per semester på UC Berkeley, UC Merced (som har semesterinndeling tilsvarende UiO).

For informasjon om spesifikke kurs på de ulike UC-campuser, se denne nettsiden, velg 'Discover UC!' og UC- campus oppe til høyre og videre 'Course Catalog', 'Major Departments' og tilhørende 'Schedule of Classes'. Hvis det ikke finnes informasjon om hvilke emner som tilbys for perioden du planlegger å reise, må du velge blant emnene som har blitt tilbudt tidligere semester. Merk at førsteårskurs (freshman) godkjennes normalt ikke.

Hvis du får plass på denne avtalen, vil du måtte lage en Study Plan for tre campuser. UCEAP vil gi opptak til den campusen som du er best kvalifisert til å studere ved.

Hvor lenge varer semesteret?

Studieåret ved alle campuser, med unntak av UC Berkeley og UC Merced er delt inn i tre quarters:

Quarter 1 (Fall): begynnelsen av september - ca.20. desember

Quarter 2 (Winter): begynnelsen av januar - midten av mars

Quarter 3 (Spring): slutten av mars-midten av juni

For campuser med quarter-struktur, er det kun mulig å reise på utveksling et helt år (høst- og vårsemester) og ta quarter 1, 2 og 3, eller kun UiOs vårsemester, dvs. quarter 2 og 3 (Winter og Spring).

Hva koster det?

Antall gratisplasser 2018/2019: 15

Andre utgifter vil variere mellom campuser.

Alle studenter vil automatisk bli en del av University of California Student Health Insurance Plan. Prisen på helseforsikringen vil variere mellom de ulike campusene fra $500 til $1050 per quarter.

Merk at det vil være mulig å søke om fritak fra de campus-spesifikke helseforsikringene ved å søke om en "waiver" hvis du kan vise til at du kan vise til en omfattende privat helseforsikring. Du vil få mer informasjon om dette i søknadsprosessen til UCEAP.

UiO-studenter som reiser til USA i perioden 2018-2020 vil motta stipend fra UNIFOR. Summen på dette stipendet vil varierer hvert semester.

Bolig

UCEAP er behjelpelig med å søke studentbolig, men grunnet stort press på studentboliger vil ikke dette være garantert. 

Visum

Du trenger visum før avreise.

Annet

Hvis du får tilbud om å reise på denne avtalen, bør du begynne å forberede følgende til søknaden til UCEAP:

  • UC campus priority sheet (list opp de tre campusene du helst vil reise til)
  • 3* Study Plan for hver campus med en oversikt over hvilke emner du ønsker å avlegge

UCEAP vil gi opptak til den campusen som du er best kvalifisert til å studere ved. Merk at campusene UC LA og UC Berkeley er svært populære og vanskelig å komme inn på. Vi oppfordrer derfor søkere til å vurdere å alle campuser.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar. Slik søker du.

Logg på Søknadsweb

Den 15. februar søker du om utveksling

- i et helt år med start høsten 2018 eller kun vårsemesteret 2019

Du finner denne avtalen i Søknadsweb under UT-UIOAT:

USA- University of California Education Abroad Program (gratis) HØST

USA- University of California Education Abroad Program (gratis) VÅR

Om universitetet

Land

USA

By

Berkeley, Davis, Irvine, Los Angeles, Merced, Riverside, San Diego, San Francisco, Santa Barbara, Santa Cruz

Nettside

http://uc.eap.ucop.edu/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor

Avtaleeier

Universitetet i Oslo