Utvekslingsavtale mellom University of California og Universitetet i Oslo

UiOs avtale med hele University of California-systemet innebærer en unik mulighet til å studere gratis ved en av UCs 9 campuser. Du søker UiO om å bli nominert og deretter søker du direkte til UC Education Abroad Program (UCEAP) ved å liste opp tre prioriterte campuser. UCEAP plasserer deg på den campusen som passer best til din faglige profil og akademiske resultater.

Hver campus er et eget universitetet i UC-systemet. Du kan søke til UC Berkeley, UC Davis, UC Irvine, UC Los Angeles, UC Merced, UC Riverside, UC San Diego, UC Santa Barbara og UC Santa Cruz. Merk at opptak til UCLA og UC Berkeley er svært begrenset.

Hvem kan søke?

Dette er en sentral utvekslingsavtale og studenter fra de fleste studieprogram kan derfor søke på denne avtalen. Avtalen er særlig egnet for studenter som skal avlegge frie emner.

Du må ha avlagt minst 60 studiepoeng når du søker.

Karakterkrav: snitt på B/C
UCEAP ser etter studenter med overvekt av karakterer C og oppover

Studenter på følgende profesjonsstudier kan ikke søke:

 • medisin
 • farmasi
 • odontologi
 • rettsvitenskap

OBS! Du kan ikke søke denne avtalen hvis du har en bachelor- eller mastergrad fra før.

Språk

Undervisningsspråk: engelsk.

UiO-studenter er fritatt fra krav om engelsktest hvis du kan dokumentere en av følgende krav:

 • 4 eller bedre fra norsk videregående skole
  eller
 • International Baccalaureate (IB) med karakter 6 eller bedre i «English Language and Literature»
  eller
 • Videregående skole eller tilsvarende fra et engelskspråklig land
  eller
 • Språktest med UCEAPs krav til resultat

Har du TOELF/IELTS-test fra før, vær oppmerksom på at resultatet kun er gyldig i to år.

Hvilke emner kan jeg ta?

Se "Undergraduate majors" på UCEAPs nettside om UC majors/emner som tilbys for utvekslingsstudenter ved de ulike UC-campus. Vær obs på noen ganske detaljerte forkunnskapskrav og restriksjoner innenfor noen fagfelt.

60 studiepoeng ved UiO tilsvarer:

 • 30 units per år ved UC Berkeley og UC Merced (semesterstruktur)
 • 44 quarter units per år ved alle andre UC-campus (quarterstruktur)

OBS! Skal du til en UC-campus med quarter-struktur må du være klar over følgende:

 • Et år = tre quarters
 • UiOs høstsemester = fall quarter. Du kan ta inntil 16 quarter units som tilsvarer ca. 20 studiepoeng ved UiO.
 • UiOs vårsemester = winter and spring quarter. Du må ta 12 units per quarter. Dette tilsvarer ca. 32 studiepoeng ved UiO.

Hvis du ikke finner informasjon om hvilke emner som blir tilbudt i perioden du planlegger å reise, må du velge blant tildligere tilbudte emner. 
OBS! Førsteårsemner/freshman blir normalt ikke godkjent.

Får du plass på denne avtalen, må du lage en Study Plan for tre campuser. UCEAP gir deg opptak til den campusen som du er best kvalifisert til å studere ved.

Hvor lenge varer semesteret?

Studieåret ved alle campuser, med unntak av UC Berkeley og UC Merced, er delt inn i tre quarters:

Quarter 1/Fall: begynnelsen av september - ca. 20. desember

Quarter 2/Winter: begynnelsen av januar - midten av mars

Quarter 3/Spring: slutten av mars-midten av juni

For campuser med quarter-struktur, er det kun mulig å reise på utveksling et helt år (høst- og vårsemester) for å ta quarter 1, 2 og 3, eller kun UiOs vårsemester, dvs. quarter 2 og 3 (Winter og Spring).

Hva koster det?

Antall gratisplasser 2021/2022: 13 - ca. 1/3 er øremerket UCSD

Plassene blir fordelt mellom studenter som reiser ut på vårsemesteret, høstsemesteret eller for et helt år.

Andre utgifter vil variere mellom campuser. Se UCEAPs oversikt over estimert budsjett for hver campus.

Alle studenter vil automatisk bli en del av University of California Student Health Insurance Plan. Prisen på helseforsikringen vil variere mellom de ulike campusene fra $500 til $1050 per quarter.

OBS! Det er mulig å søke om fritak fra de campus-spesifikke helseforsikringene ved å søke om en "waiver". Dette innebærer først at du må registrere deg hos Equian, Helsenorges samarbeidsparter i USA. Les mer om ordningen på Helsenorge sine sider. Du vil få mer informasjon om dette etter du har blitt nominert.

Bolig

UCEAP er behjelpelig med å søke studentbolig, men grunnet stort press på studentboliger vil ikke dette være garantert. 

Visum

Du trenger visum før avreise. Du må avvente offisielt opptaksbrev for å søke visum.

Annet

Hvis du får tilbud om å reise på denne avtalen, bør du begynne å forberede følgende til søknaden til UCEAP:

 • UC campus priority sheet (list opp de tre campusene du helst vil reise til)
 • 3 x Study Plan for hver campus med en oversikt over hvilke emner du ønsker å avlegge

UCEAP gir opptak til den campusen du er best kvalifisert til å studere ved. Merk at campusene UCLA og UC Berkeley er svært populære og vanskelig å komme inn på. Vi oppfordrer derfor søkere til å vurdere alle campuser.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

USA

By

Berkeley, Davis, Irvine, Los Angeles, Merced, Riverside, San Diego, San Francisco, Santa Barbara, Santa Cruz

Nettside

https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor

Avtaleeier

Universitetet i Oslo