Finansiering

Lånekassen

Lånekassen gir støtte til utvekslingsopphold. Du kan søke om stipend og lån til reise- og levekostnader, samt skolepenger der det er aktuelt. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte til utvekslingsopphold og hva du må legge ved søknaden på Lånekassens nettsider.

I noen tilfeller vil du måtte vise til en bekreftelse fra Lånekassen om rett til støtte. Denne kan du bestille her.

Erasmus/Nordplus/Nordlys

Studenter som reiser på en Erasmus- eller Nordplus/Nordlys-avtale kan søke om et eget stipend. Les mer om stipend gjennom Erasmus+ eller Nordplus/Nordlys

UNIFOR

UiO fordeler UNIFORs studentstipend til utreisende utvekslingsstudenter som reiser til utvalgte land. Les mer om UNIFOR-stipend og hvilke land som kan få støtte i denne søknadsperioden.

Andre stipender og legater

Det er også andre stipender og legater som kan være aktuelle for deg. Du bør undersøke muligheter for å få slik støtte tidlig, gjerne ett år før planlagt studiestart.

Ekstra finansiering for tilrettelegging

  • Lånekassen gir ekstrastipend til studenter som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av en funksjonsnedsettelse. Du kan som hovedregel beholde dette under utvekslingsopphold i utlandet - uavhengig av studiested. Det gjelder også dysleksi. Ta kontakt med Lånekassen for mer informasjon om ekstrastipendet.
  • Mottar du ytelser fra NAV kan du kontakte NAV Internasjonalt for å avklare hvordan studier i utlandet virker inn på dine rettigheter til ytelser fra folketrygden.
    Mer informasjon på NAVs nettsider.
  • Stiftelsen Sofies Minde gir et eget stipend til studenter med bevegelseshemming som tar bachelor- eller mastergradsstudier i Norge eller i utlandet. 
    Mer om stipendet til Sofies Minde.