Circle U. - UiO leder en ny og sterk europeisk utdanningsallianse

Universitetet i Oslo leder den europeiske universitetsalliansen Circle U., som nå er valgt ut som et av EUs «European Universities». UiO har alltid vært internasjonalt orientert, men gjennom denne alliansen tar vi et betydelig steg fra mer kortsiktig og prosjektbasert samarbeid til langsiktig og integrert utdanningssamarbeid.

Bildet kan inneholde: diagram, tekst, linje.

Vi har involvert mange på Circle U ferden. Her fra et meget vellykket dekanseminar i Oslo i september 2019.

Vår ambisjon er at Circle U. skal bidra til å gi våre studenter økt kunnskap og perspektivrikdom gjennom mer samarbeid og mobilitet på tvers av nasjonale, språklige og kulturelle grenser. Circle U. består av Aarhus Universitet (Danmark), Humboldt-Universität zu Berlin (Tyskland), King’s College London (Storbritannia), Université de Paris (Frankrike), Universitetet i Beograd (Serbia), Université catholique de Louvain (Belgia), i tillegg til Universitetet i Oslo. Til sammen har Circle U. omlag 334,000 studenter og 51,000 ansatte. Våre studenter vil i framtiden ikke bare være studenter i Oslo, men også - om de vil - i byer som London, Paris, Berlin, Brussel, Louvain, Århus og Beograd.

Går i gang 1. november

Formelt er oppstart 1. november, men vi har allerede i over halvannet år samarbeidet tett for å bygge tillit mellom institusjonene og skape en felles visjon for Circle U. Både rektorer, studenter og ansatte har jobbet sammen for å kartlegge hvilke muligheter som dette mangfoldet av partnere kan gi. Blant de konkrete målene alliansen har satt er:

  • å utvikle innovative metoder og konsepter for undervisnings- og forskningssamarbeid i tett samarbeid også med arbeids- og organisasjonslivet, også innenfor livslang læring,
  • teste nye metoder for å øke studentmobiliteten i Europa, for å utvikle kurs i fellesskap og for å koble forskning og utdanning på nye måter
  • dele beste praksis, samt våre erfaringer fra prosjektet med hverandre og med andre utenfor alliansen

Studenter og ansatte har sammen skapt Circle U.

Studentene er hjertet av alliansen og har deltatt aktivt i utviklingen av alliansen, og av de aktivitetene som skal gjennomføres i prosjektet. I tillegg til flere studentseminarer er det gjennomført flere seminarer der rektorer, vitenskapelig og administrativt ansatte har møttes på tvers av institusjoner for å diskuterer ambisjoner og implementering. Circle U. har også om lag 30 assosierte partnere fra alle partnerlandene, blant annet byer og regioner, sykehus, organisasjoner, næringsliv og museer, som skal spille ulike roller i utvikling og gjennomføring av undervisning- og forskningssamarbeid. UiO har feks fått både Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus på laget og vil også involvere Inven2, Partnerforum og andre.

Bærekraftig og inkluderende mobilitet for alle

Internasjonalt samarbeid er nødvendig for å takle de store utfordringene Europa og verden står overfor og internasjonal erfaring vil fremme et tankesett som gjør det mulig å handle effektivt i et flerkulturelt og flernasjonalt Europa.

Vi vil derfor utvikle felles retningslinjer, administrative prosedyrer og IT-infrastrukturer som vil forenkle mobilitet for studenter og integrere mobilitet i læreplanene. Målet er en betydelig økning i andelen av våre studenter som drar på utveksling. Selv om fysisk mobilitet vil være viktig, må vi i praksis også arbeide for å redusere karbonavtrykket i alliansen og dermed begrense antallet flyreiser. Lengre opphold i stedet for kortere bidrar. I tillegg må fysisk mobilitet kompletteres med en velutviklet infrastruktur for blandet læring, digital læringssamarbeid og virtuell mobilitet, for å bringe partnerpartnereuniversitetene inn i klasserommene på våre egne studiesteder. Studenter, som av en eller annen grunn er forhindret fra fysisk  utveksling vil dermed også kunne inkluderes.

Bærekraftsagendaen står sentralt

Circle U. er et utdanningsinitativ og mye vil handle om å gjøre internasjonalisering på nye, bedre og ikke minst enklere måter. Likevel er koplingen til forskning viktig. I en allianse hvor universitetene i stor grad arbeider bottom-up var en hovedutfordring å velge noen tematiske områder for de første tre årene. Under den klare forutsetning at vi på sikt skal slippe til forskerinitierte temaer, tok vi utgangspunkt i en organiseringen av bærekraftsmålene i fire overgangsområder, se Figur A. Bildet kan inneholde: diagram, linje.Innen hvert overgangsområde valgte vi et bredt tema. Tre av disse definerer de tre første kunnskaps-hubbene som etableres i Circle U; Klima, Global helse, Demokrati. I tillegg etablerer vi en egen arbeidspakke vi kaller student-ledet bærekraftig innovasjon.

Kunnskaps-hubbene: klima, global helse og demokrati

Kunnskaps-hubbene vil være fysiske og virtuelle møteplasser/nettverk hvor studenter og lærere vekselvirker med eksterne interessenter for å løse spesifike problemer. I pilotfasen vil vi jobbe på tvers av fagdisipliner, i tverrfaglige studentteam, innen de tre overordnede temaene.

Bildet kan inneholde: tekst, font, diagram.

Kunnskaps-hubbene vil også danne grunnlaget for kurs, sommerskoler og studietilbud. Vi vil støtte bottom-up-initiativer som integrerer felles utvikling av utdanningstilbud, virtuell mobilitet og utveksling på tvers av våre universiteter og i samarbeid med våre tilknyttede partnere. For å stimulere til dette, vil vi sette opp såkornmekanismer. Etter hvert som samarbeidet utvikles, vil vi inkludere nye tematiske områder for å engasjere universitetene bredere (se figur C). Gjennom aktivitetene i kunnskaps-hubbene vil vi også som en «bivirkning» legge grunnlaget for økt forskningssamarbeid.

For å lykkes må sterke forskere/lærere innenfor de tematiske områdene involveres. Det helt sentrale grepet er å utvikle forbindelser på tvers av universitetene.

Akademisk chair-program

Circle U. Academic Chair Program er instrumentet. Her skal det rekrutteres faste ansatte som dedikerer 20 prosent av arbeidstiden til Circle U., mens de fortsatt er ansatt i hjemmeinstitusjonen. Her skal en fra hvert universitet samarbeide i nettverk, og disse teamene vil være drivkreftene i de tre kunnskaps-hubbene, i arbeidspakken Student-ledet bærekraftig innovasjon men og i en Circle U. Open School of Public Governance, og i en Think and Do Tank for utdanning og læring (se Figur D)

Chair-programmet er ryggraden i Circle U.-infrastrukturen, binder flere aktiviteter sammen, og vil muliggjøre samarbeid på tvers av universitetene. Programmet, som blir finansiert av universitetene selv, vil også sikre bærekraften for samarbeidet utover pilotprosjektet, uavhengig av ekstern finansiering. I 2025 vil totalt 126 forskere være aktivt involvert i ulike tematiske kunnskaps-hubber.

Vi har brukt god tid for å sikre nødvendig forankring. Tusen takk til dere alle som har brukt tid, energi og kunnskap for å bidra til at vi nå er der vi nå er. Vi er klare fra dag en! Det er likevel nå det virkelige arbeidet starter.

Av Svein Stølen
Publisert 9. juli 2020 20:08 - Sist endret 9. juli 2020 20:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO