English version of this page

Adgang, vakthold og sikkerhet

Nødnummer: 22 85 66 66

Adgangskort

Med adgangskort får bachelorstudenter, masterstudenter og UiO-ansatte adgang utover vanlig åpningstid.

Åpningstider

Universitetsbygningene har ulike åpningstider. Finn oversikt over åpningstidene og når du trenger adgangskort og kode.

 

 

Tyveri og innbrudd

Alle innbrudd som medfører bygningsskade og/eller tyveri av universitetets eiendom skal umiddelbart meldes til Politiet og Vakt- og alarmsentralen.

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagte arbeider.