English version of this page

Post og flytting

Universitetets bygninger er for tiden stengt på grunn av koronaviruset (Covid-19). Inntil videre har Budsentralen endrede rutiner for post- og budtjenester. Teksten under beskriver standard servicenivå når universitetet er i vanlig drift.

Post

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for daglig levering av internpost, eksternpost og pakkepost, men ikke for sending eller kjøring av private brev og pakker.

Budtjenester

Budtjenester utføres etter avtale i hvert enkelt tilfelle. Bruker må sørge for at alle pakker/forsendelser som kommer med eksterne budfirmaer merkes med mobilnummer så leveransen alltid kan leveres til mottaker.

Eiendomsavdelingen tilbyr ikke flytting av gjenstander til eller fra hjemmet til medarbeidere, eller flytting av gjenstander som ikke tilhører UiO, f.eks. private gjenstander.

Flytting

Flytting av løse møbler, løst inventar og esker som ikke krever utstyr utover enkel tralle.
EA vurderer om flyttingen kan gjennomføres av EA, og bestiller flyttebyrå ved behov.
Kun flytting mellom UiOs arealer.

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.