English version of this page

Post og flytting

Budsentralen har ansvar for post, budtjenester og flytting på UiO. 

Post

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for daglig levering av internpost, eksternpost og pakkepost, men ikke for sending eller kjøring av private brev og pakker.

Budtjenester

Budtjenester utføres etter avtale i hvert enkelt tilfelle. Bruker må sørge for at alle pakker/forsendelser som kommer med eksterne budfirmaer merkes med mobilnummer så leveransen alltid kan leveres til mottaker.

Eiendomsavdelingen tilbyr ikke flytting av gjenstander til eller fra hjemmet til medarbeidere, eller flytting av gjenstander som ikke tilhører UiO, f.eks. private gjenstander.

Flytting

Flytting av løse møbler, løst inventar og esker som ikke krever utstyr utover enkel tralle.
EA vurderer om flyttingen kan gjennomføres av EA, og bestiller flyttebyrå ved behov.
Kun flytting mellom UiOs arealer.

Hvor finner jeg Budsentralen?

Ved behov for budtjenester, flyttehjelp eller spørsmål om post, skal du alltid sende en melding til Eiendomsavdelingen i Eiendomstjenester.

Når du har avtale om henting eller levering av post og pakker, kan du besøke Budsentralen i underetasjen i Kristian Ottosens hus. Benytt inngang fra parkeringsplassen mellom Kristian Ottosens hus og Villa Eika.