Bygningenes åpningstider


Åpningstider i påsken

UiOs bygninger har spesielle åpningstider i påsken.

Vanlige åpningstider

Vanlig åpningstid for de fleste av universitetets bygninger er kl. 07.00–18.00 på hverdager.

Med adgangskortet får bachelorstudenter, masterstudenter og UiO-ansatte adgang utover vanlig åpningstid. Tidene for adgang med kort varierer fra bygning til bygning.

Mandag–fredag

Bygning Åpent uten adgangskort Adgang med kort uten kode (laveregrads-student)

Adgang med kort med kode (høyeregrads-student/ansatt)

Felleslesesaler i Domus Nova, Eilert Sundts hus og Helga Engs hus

07.00–18.00

07.00–23.00

07.00–23.00

Masterlesesaler

07.00–18.00

Stengt

Hele døgnet (Unntak: Nattestengte bygninger)

Andre lesesaler

07.00–18.00

07.00–23.00

07.00–23.00

Georg Sverdrups hus (UB) og Vilhelm Bjerknes’ hus

08.00–22.00 (til 20.00 fredag)

08.00–22.00 (til 20.00 fredag)

06.00–24.00 (kun ansatt)

Lucy Smiths hus

07.00–16.00

07.00–16.00

Hele døgnet (kun ansatt)

Ole-Johan Dahls hus 08.00–18.00 07.00-23.00 Hele døgnet
Domus Medica 07.00-18.00 07.00-18.00

07.00-23.00

Sentrumsbygningene

Se oversikt

Se oversikt

Se oversikt

Det odontologiske fakultet

Se oversikt

Se oversikt

Se oversikt

Kantiner og kafeer ved UiO

Se oversikt

Se oversikt

Se oversikt

Øvrige bygninger

07.00–18.00

07.00–23.00

Hele døgnet (Unntak: Nattestengte bygninger)

Lørdag

Bygning: Åpent uten adgangskort For laveregrads-student: Adgangskort uten kode

For høyeregrads-student/ansatt: Adgangskort med kode

Felleslesesaler i Domus Nova, Eilert Sundts hus og Helga Engs hus

Stengt

08.00–23.00

08.00–23.00

Masterlesesaler

Stengt

Stengt

Hele døgnet (Unntak: Nattestengte bygninger)

Andre lesesaler

Stengt

08.00–18.00

08.00–18.00

Georg Sverdrups hus (UB) og Vilhelm Bjerknes’ hus

10.00–18.00

10.00–18.00

08.00–24.00 (kun ansatt)

Ole-Johan Dahls hus Stengt 08.00-18.00 Hele døgnet
Domus Medica Stengt Stengt 08.00-21.00

Sentrumsbygningene

Se oversikt

Se oversikt

Se oversikt

Det odontologiske fakultet

Se oversikt

Se oversikt

Se oversikt

Kantiner og kafeer ved UiO

Se oversikt

Se oversikt

Se oversikt

Øvrige bygninger

Stengt

08.00–18.00

Hele døgnet (Unntak: Nattestengte bygninger)

Søndag

Bygning:

Åpent uten adgangskort

For laveregrads-student: Adgangskort uten kode

For høyeregrads-student/ansatt: Adgangskort med kode

Felleslesesaler i Domus Nova, Eilert Sundts hus og Helga Engs hus

Stengt

08.00–23.00

08.00–23.00

Masterlesesaler

Stengt

Stengt

Hele døgnet (Unntak: Nattestengte bygninger)

Andre lesesaler

Stengt

Stengt

Stengt

Georg Sverdrups hus (UB)

Stengt

Stengt

08.00–24.00 (kun ansatt)

Vilhelm Bjerknes’ hus

10.00–18.00

10.00–18.00

08.00–24.00 (kun ansatt)

Ole-Johan Dahls hus Stengt 10.00-18.00 Hele døgnet
Domus Medica Stengt Stengt 08.00-21.00

Sentrumsbygningene

Se oversikt

Se oversikt

Se oversikt

Det odontologiske fakultet

Stengt

Stengt

Hele døgnet (Kun ansatt)

Kantiner og kafeer ved UiO

Stengt

Stengt

Stengt

Øvrige bygninger

Stengt

Stengt

Hele døgnet (Unntak: Nattestengte bygninger)

Nattestengte bygninger

Disse bygningene er alltid stengt mellom kl. 24.00 og 06.00 i ukedager, og mellom kl. 24.00 og 08.00 i helger:

 • Botanisk museum
 • Domus Theologica
 • Eilert Sundts hus A og B
 • Farmasibygningen
 • Frederik Holsts hus
 • Georg Sverdrups hus
 • Georg Morgenstiernes hus
 • Harald Schjelderups hus
 • Harriet Holters hus
 • Helga Engs hus
 • Henrik Wergelands hus
 • Niels Treschows hus
 • P.A. Munchs hus
 • Sophus Bugges hus
 • Vilhelm Bjerknes’ hus
 • Zoologisk museum

Andre åpningstider

Adgangskort

Hvor og hvordan virker adgangskortet?

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 28. mars 2017 10:36