English version of this page

Avfall og renhold

Kildesortering

Usikker på hva du skal kaste hvor? Søk i Sorteringsguiden. 

EE-avfall, brukt IT-utstyr, farlig avfall

EE-avfall legges i innsamlingsbur som er utplassert ved UiOs renovasjonspunkter. Brukt IT-utstyr plasseres i skap som enhetene må bestille. Farlig avfall håndteres av enhetene.

Renhold

Alt renhold utføres etter UiOs kvalitetsmål: Etter utført renhold skal inventar, gulv og vegger ha jevne, vedlikeholdte overflater uten smuss, flekker og søl.

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagte arbeider.