English version of this page

Post- og budtjenester

Budsentralen er åpen mandag til fredag, 07.30 – 15.00.

Utkjøring og henting av ordinær post og internpost: Mandag, onsdag og fredag fra klokka 09.00.

Frankering og utsending av post: Tirsdag og torsdag.

Post kan også hentes og leveres hos Budsentralen i underetasjen i Kristian Ottosens hus, Problemveien 9. Inngang fra parkeringsplassen mellom Kristian Ottosens hus og Villa Eika.

Postbehandling

Utgående post

All utgående post skal innom Budsentralen for frankering. Merket p.p./porto betalt betyr ikke at porto er forhåndsbetalt.

Riktig merking

 • Alle forsendelser skal være merket med avsenders avdeling og navn.
 • Ved opptrykk av konvolutter anbefales at det tas kontakt med Budsentralen for riktig påtrykk av frankopåtrykk, plassering av tekst o.l.
 • Konvolutter med UiO-logo skal bestilles hos Grafisk senter.

Når leveres posten?

 • Posten leveres hver morgen til UiO ved Budsentralen som videresorterer posten til de enkelte enheter for utkjøring.
 • Universitetet har rundt 200 postboksadresser på Blindern, i tillegg til noen andre steder i Oslo. Posten leveres til enhetene, eller til delarkivene for de enheter som er underlagt disse.

Utkjøring fra klokka 09.00

 • Det er fire postruter som leveres med bil og en manuell rute i Lucy Smiths hus.

Postrutene

 • Postrutene omfatter Blindern, Gaustad, Forskningsparken, Tøyen, Økern, Geitmyrsveien, Ullevål sykehus, Bygdøy, Sentrum. Rikshospitalet og øvrige enheter hvor universitetet er lokalisert.
 • Det er om lag 120 leveringssteder med bil.

Brev – innenlands/utenlands

Leveringstid

 • Leveringstid innenlands: 2 til 3 virkedager (posten.no).
 • Leveringstid Europa: 3 til 7 virkedager.
 • Leveringstid resten av verden: 5 til 9 virkedager.

Tolldeklarasjon på brev til utlandet

Posten/Bring krever at brevsendinger under 2 kg som inneholder mer enn vanlig brev eller kort (for eksempel gaver, varer, klær, bøker eller andre gjenstander) må ha med en detaljert digital Tolldeklarasjon CN23.

Det er ikke nødvendig med tolldeklarasjon hvis sendingen inneholder dokumenter, tidsskrift, journal, årsrapport, brosjyre, blad, magasin eller lignende.

Last ned skjema for tolldeklarasjon (pdf) og fyll ut skjemaet. Du kan også fylle ut skjemaet direkte på PC-en. Skriv ut skjema og send til Budsentralen sammen med sendingen.

Avsender er ansvarlig for å registrere detaljert tollinformasjon og innholdsbeskrivelse. Budsentralen må ha både avsenders og mottakers navn, adresse, e-postadresse, og telefonnummer. Skjemaet sendes ikke videre til Posten/Bring, men vi bruker informasjonen til å lage en detaljert digital tolldeklarasjon. Skjemaet skal ikke klistres på sendingen.

Se vårt veiledningsskjema for utfylling av tolldeklarasjonen (pdf). Husk å bruke engelsk hvis sendingen skal utenfor Skandinavia. 

Mangel på dokumentasjon kan forsinke sendingen eller føre til at sendingen kommer i retur.

 • Spesifiser riktig innhold (varebeskrivelse, antall, vekt, verdi og opprinnelsesland)
 • Verdi på varen kan ikke settes i kr. 0,-  
 • Oppgi valuta
 • Skriv e-postadressen din øverst på skjema

Skjemaet gjelder kun brevsendinger. Det er ikke mulig å spore brevsendinger. Uerstattelige dokumenter og dokumenter med høy verdi bør sendes som Rekommandert eller pakke. 

Husk å skrive navn og adresse til avsender og mottaker på selve sendingen.

NB! Tolletikett CN22 skal ikke lenger brukes.

Vekt

Brev har en maksimumsvekt på 2 kg. Det er dyrt å sende brev over 1 kg. Benytt heller pakkepost i slike tilfeller. Et brev over 1 kg koster dobbelt så mye som pakkepost. Postens leveringstid for pakker er 1-4 dager (bring.no).

Masseutsendelse av post

Til store masseutsendelser der antallet er 200 brev eller mer benyttes massebrev, som er en rimeligere utsending. Ved massebrev stilles det krav til at sendingene er av likt format og vekt. Kontakt Budsentralen ved store masseutsendelser.

Budtjenester

Budsentralen utfører budtjenester for enhetene ved UiO.

 • Tjenestene avhenger av kapasiteten. Dersom det ikke er ledig kapasitet internt, må enhetene benytte eksternt budfirma.
 • UiO har rammeavtale med eksterne budfirmaer for tjenester innenlands og utenlands. Kostnadene for dette blir fakturert enheten du tilhører. Gå til UiOs rammeavtaler (krever pålogging).

Leveranse av gass og kjemikalier

 • Budsentralen kan ikke motta gass og kjemikalier.
 • Enheter som bestiller gass og kjemikalier må selv sørge for å motta dette.

Bestillingsrutiner for nitrogen

 • Send bestilling til Budsentralen minst to dager før oppdraget må utføres, gjerne tidligere. Oppgi navn og mobilnummeret til kontaktpersonen.
 • Relokator flyttebyrå sørger for henting av tomme beholdere og returnering av fulle.
 • Oppdraget utføres i ett: Beholderne vil fylles opp med det samme Relokator leverer til sentrallageret, slik at Relokator kan returnere beholderne etter kort tid.

Ekspressendinger

Innenlands

Bedriftspakke Ekspress over natt er den raskeste innenlandssendingen Bring har.

 • Da det ikke leveres post på lørdager, gjelder tjenesten mandag til torsdag.
 • Pakkene kjøres ut til alle bedrifter. NB! Gateadresse, ikke postboksadresse.
 • Privatpersoner må hente på postkontor eller post i butikk.
 • Vektbegrensning er 25 kg.
 • Sendingene er sporbare og forsikret for inntil 10.000 kroner.
 • Ved skade eller tap ved slike sendinger skal adressekort 1 (Bedriftspakke Ekspress) benyttes. Slike adressekort fås ved henvendelse til Budsentralen.

Utenlands

Enhetene må selv sørge for bestilling og betaling av Ekspressendinger til utlandet. Benytt en av UiOs rammeavtaler for budtjenester, transport og spedisjon. 

Mer informasjon om denne type sendinger finnes på posten.no.

 • Husk å oppgi telefonnummer til mottaker ved forsendelser utenlands.

Pakkepost – innenlands/utenlands

Pakkesendinger skal ha elektronisk utfylte adressekort. Budsentralen tar hånd om utfylling av elektroniske adressekort gjennom systemet til Posten Norge, og trykker opp adressekort som du kan få tilsendt.

Sende en pakke

 • Send en e-post til Budsentralen med navn, adresse og telefonnummer til mottaker av pakken, samt navn på avsender (enhet) og referanseperson hos enheten.
 • Budsentralen lager et adressekort for deg, og sender deg kortet i internposten. (Hvis Budsentralen mottar din e-post før kl 08.00, får du adressekortet i internposten samme dag.)
 • Adressekortet setter du på pakken, som du deretter kan sende.
 • På adressekortet vil du se pakkens sendingsnummer, som kan brukes til å spore pakken. Ta gjerne en kopi av adressekortet før du sender fra deg pakken, så har du sporingsnummeret lett tilgjengelig. Pakken kan du selv spore hos www.posten.no.
 • Alternativt kan du benytte følgeskjema for pakkesendinger (doc). Skriv det ut, fyll ut og fest det på pakken. Send pakken til Budsentralen, som vil ta seg av utfylling av elektronisk adressekort, og sende pakken for deg.
 • For utenlandspakker skal riktig utfylt proformafaktura (pdf) også sendes med skjemaet. NB! For å unngå at pakken stopper i tollen må alle punktene på proformafakturaen fylles ut.
 • Oppgi postboks Blindern, ikke gatenavn.

Rekommandert post

Utenlands

Mange land har ikke noe system for rekommanderte sendinger. Vi anbefaler derfor å sende brevet/pakken som ordinær pakkepost. Dette gir raskere levering, sikret sporing og er i tillegg mye rimeligere. Hvis det likevel er nødvendig med rekommandert sending, følges prosedyren som for innenlandssendinger.

Alle rekommanderte sendinger under 2 kg som inneholder mer enn et vanlig brev/kort (for eksempel gaver, varer, dokumenter, klær, bøker eller andre gjenstander) MÅ også ha med en detaljert digital tolldeklarasjon CN23 (pdf).

For utfylling av skjema, vennligst bruk samme prosedyre som for Brev - innenlands/utland: Tolldeklarasjon på brev til utlandet.

Innenlands

Utsendelse av rekommanderte sendinger

Ved utsendelse av rekommanderte sendinger via budsentralen, kan du enten levere sendingen direkte til budsentralen eller legge sendingen i hyllen for utpost. Hvis du velger ikke å levere direkte til budsentralen, må følgeskjema for sendingen være utfylt og lagt ved sendingen. Følgeskjema skal uansett alltid fylles ut og leveres sammen med sendingen (sendingen må være under to kilo). Last ned følgeskjema for rekommanderte sendinger (doc).

 • Budsentralen sørger for elektronisk registrering av sendingene.
 • Sporingsnummeret sendes avsender/mottaker via e-post/mobilnummer.
 • Budsentralen leverer så sendingene til postkontoret.
 • Først når Posten har registrert sendingen som mottatt, trer Postens forsikringer i kraft.

Mottak av rekommanderte sendinger

Sendinger med personlig mottaker må hentes på postkontoret av personen selv. Det er post i butikk (Bunnpris) i Frederikkebygningen på Blindern, for andre utleveringssteder, se posten.no (posten.no).

Sendinger som er stilet til Universitetet i Oslo kan hentes av Budsentralen. Viderelevering av disse vil utføres utenom ordinær postutkjøring. Sendingene utleveres til mottakssted mot signatur.

USIT: Egen rutine for sending av pakker

Retur-ordning

For Dell og HP er det returordning, det vil si at noen fra dem kommer og henter når USIT leverer retur. Det er laget to esker for retur i Houston / 1. linje, en merket Dell og en merket HP.

Pakker ut

Hvis du trenger hjelp til å sende pakker, ta kontakt med USITs seksjon for interne støttetjenester på e-post: innkjop@usit.uio.no. Hvis mottaker skal betale porto må pakken leveres inn på et postkontor. Hvis UiO betaler porto, følges UiOs rutiner for pakkepost.

Ekspress

Også rutiner for ekspresspakker, både innenlands og utenlands, er felles for UiO. 

 • Se UiOs sentrale sider for ekspressendinger.
 • For å vite hvilke leverandører du kan bruke, kontakt innkjop@usit.uio.no eller søk på "Bud-, frakt- og spedisjonstjenester i avtalekatalogen". Du kan bli bedt om å oppgi vårt kundenummer som er: Import - 960535558 og Export - 240044873  Du må også ha postadresse og referansenavn med telefonnummer hos mottaker. Vi bruker stedkode 350120 og tiltakskode 971000. Bestillingen legges først inn i innkjøpssystemet, slik at du får et E-nummer som kan brukes som Shippers reference. Hvis forsendelsen er verdifull må den låses inn til budbil kommer og henter den.

Pakkelageret

 • Store pakker og forsendelser merkes godt og låses inn av mobilvakt i førstelinjen.
 • Mobilvakt noterer innkommende varer i permen.
 • Når noe hentes ut fra pakkelageret via mobilvakt i førstelinjen, kvitteres det ut i den samme permen.
 • Hvis du pakker ut i pakkelageret skal du ta med all emballasje og kaste den i containeren.
 • Hvis mobilvakt ikke kjenner den som ber om å få utlevert noe, be dem om å vise adgangskort.
 • Tilgangen til pakkelageret er adgangsbegrenset.

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.

 

Kontakt

E-post: budsentralen@admin.uio.no 
Telefon: 22 85 62 01/02