English version of this page

Post- og budtjenester

Universitetets bygninger er for tiden stengt på grunn av koronaviruset. Inntil videre har Budsentralen disse rutinene for post- og budtjenester:

Motta post

 • Budsentralen er åpen for henting av post mandag, onsdag og fredag fra 07.30 til 14.00.
 • Budsentralen mottar post fra Posten Norge mandag, onsdag og fredag.
 • Budsentralen mottar og sorterer post.
 • Post utleveres ved oppmøte hos Budsentralen i underetasjen i Problemveien 7. Ring til 22 85 62 02 og avtal hentetidspunkt.

Sende post

 • Frem til fredag 27. mars frankerer vi ikke brev og sender ikke post.
 • Hvis du skal sende ut post, må du selv sørge for dette gjennom ordinær posttjeneste.
 • Husk at alle brev må ha frimerke (også konvolutter som er merket med P.P. i høyre hjørne).

Fra 27. mars uføres frankering og utsendelse av brev fredager:

 • Sendingene kan leveres til Budsentralen i åpningstiden. 
 • Hvis du skal sende ut post på andre tider, må du selv sørge for dette gjennom ordinær posttjeneste. Husk at alle brev må ha frimerke (også konvolutter som er merket med P.P. i høyre hjørne)
   

Internpost

 • Vurder om det er mer effektivt å hente og bringe selv.
 • Ring Budsentralen på telefon 22 85 62 01/22 85 62 02 hvis du har internpost som må sendes.
 • Budsentralen henter og bringer påfølgende mandag, onsdag eller fredag.

Motta pakker fra leverandører

 • Hvis du venter på pakke eller post direkte fra en leverandør, må du følge opp bestillingen og avtale med leverandøren hvordan og til hvem de skal levere.
 • Budsentralen kan ta imot leveranser i åpningstiden mandag, onsdag og fredag fra 07.30 til 14.00.
 • Leverandører kan også legge igjen varer utenom åpningstiden, men da kan ikke Budsentralen signere.
 • Hvis du venter på en viktig leveranse kan du ringe Budsentralen på telefon 22 85 62 02 og spørre om den har kommet.
 • Dersom leveransen har stor verdi, må du som mottaker sørge for sikkert mottak.

Leveranse av gass og kjemikalier

 • Budsentralen skal ikke motta gass og kjemikalier.
 • Enheter som bestiller gass og kjemikalier må selv sørge for å motta dette.

Bestillingsrutiner for nitrogen

 • Send bestillingen til budsentralen@admin.uio.no minst to dager før oppdraget må utføres, gjerne tidligere. Oppgi navn og mobilnummeret til kontaktpersonen.
 • Relokator flyttebyrå vil sørge for henting av tomme beholdere og returnering av fulle.
 • Oppdraget utføres i ett: Beholderne vil fylles opp med det samme Relokator leverer til sentrallageret, slik at Relokator kan returnere beholderne etter kort tid.

Bud og flytting

 • Budsentralen vil i perioden ikke utføre ordinære budtjenester.
 • I åpningstiden er Budsentralen mottakssted for leveranser fra eksterne bud.
 • Det vil også være mulig å levere til Budsentralen etter åpningstid. Underetasjen Problemveien 7.
 • Flytteoppdrag er foreløpig utsatt.

NB:

Vi vil i størst mulig grad bidra til å løse viktige oppgaver i den situasjonen vi er.

For spørsmål, ta kontakt på mail eller kontakt leder for Budsentralen Tone E. Thrap-Meyer.

Publisert 17. mars 2020 14:50 - Sist endret 20. mars 2020 15:40