Rombestilling

Før du bestiller, skal du kjenne til regler ved bruk av UiOs lokaler.

Bestille rom i kalendersystemet

I kalenderen kan du bestille de fleste møterom og noen kursrom med PCer. Du bestiller rommet sammen med møteinnkallingen.

Bestille rom i TP:Rombestilling

Du kan bestille undervisningsrom til møter, kurs og lignende i TP:Rombestilling. Ledige tider i undervisningsrom blir tilgjengelige etter at undervisningsplanleggingen er ferdig.

Arrangementsstøtte

  • Rom til konferanser, seminarer og arrangementer
  • IT- og AV-tjenester
  • Mat og servering

Timeplan for rom

Se timeplaner for møte- og undervisningsrom. For undervisningsrom finner du også informasjon om teknisk utstyr og antall plasser.