TP - Timeplanleggingssystem på UiO

TP er systemet for timeplanlegging og eksamensplanlegging ved UiO. Systemet har også modul for ad hoc-bestilling av undervisningsrom for alle ansatte.

Logg på TP

Gjør timeplanlegging i TP
(timeplanlegging, timeplaner og rapporter)
Gå til TP

Bestill undervisningsrom til møter, arrangementer og annen ikke-undervisning
TP:Rombestilling

Kontakt

Trenger du hjelp fra noen, men vet ikke hvem?