TP - Timeplanleggingssystem på UiO

Hva er TP?

  • timeplanleggingsverktøy for automatisk og kollisjonsfri planlegging av undervisning og eksamen.
  • har informasjon, rapporter og timeplaner for rombruk og undervisning
  • ansatte og studenter kan bestille rom, leseplasser, veiledningstimer og ressurser.

Logg på TP

Gjør timeplanlegging i TP
(timeplanlegging, timeplaner og rapporter)
Gå til TP

Bestill undervisningsrom til møter, arrangementer og annen ikke-undervisning
TP:Rombestilling

Kontakt

Trenger du hjelp fra noen, men vet ikke hvem?