TP - Timeplanleggingssystem på UiO

TP er systemet for timeplanlegging og eksamensplanlegging ved UiO. Systemet har også modul for ad hoc-bestilling av undervisningsrom for alle ansatte.

Logg på TP

Gjør timeplanlegging i TP
(timeplanlegging, timeplaner og rapporter)
Gå til TP

Bestill undervisningsrom til møter, arrangementer og annen ikke-undervisning
TP:Rombestilling

Kontakt

Trenger du hjelp fra noen, men vet ikke hvem?

Ny timeplanlegger?

Tilgang til TP
Les om tilgang

Opplæring
Gå til kurs i TP - timeplanlegging
Fakultetene har også egne arbeidsstuer, hvor man får hjelp

Veiledninger
Se veiledninger for TP

Driftsmeldinger

Error: http://www.uio.no/tjenester/it/applikasjoner/tp/driftsmeldinger/?vrtx=feed does not exist