Colossus: Tungregningsklynge for sensitive data

Hva er Colossus

  • Colossus er en tungregningsklynge for beregninger på sensitive data og kan brukes av alle som er tilnyttet et TSD-prosjekt.  

  • TSD, Tjenester for sensitive data, er utviklet på USIT ved Universitetet i Oslo og er en plattform med et fullt sett med tjenester, fra innsamling av data, til analyse, behandling og lagring, i sikrede omgivelser.

  • Colossus kan brukes med datasett av de fleste størrelser, men skal du ha virkelig store datasett og svært tunge beregninger, bør du kontkate tjenesten spesielt om dette for å planlegge ressursbruk.

  • Bruk av Colossus krever kunnskap om skripting og terminalbruk.

Ta i bruk

Du får tilgang til Colossus gjennom å være tilknyttet et TSD-prosjekt.

Du kan søke om et nytt TSD-prosjekt, eller om å få tilgang via et prosjekt som allerede er godkjent. 

Hva kan lagres i Colossus?

Hjelp og veiledning

Colossus er kun tilgjengelig for brukere tilknyttet et TSD-prosjekt. 

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp, men er usikker på hvem du skal kontakte?