English version of this page

Tjenester for Sensitive Data (TSD)

Hva er TSD?

  • for forskere ved UiO og andre offentlige forskningsinstitusjoner
  • oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata
  • sikkert prosjektområde
  • integrert skjemaløsning for å samle inn sensitive data
  • tilgang fra hvor som helst i verden

Ta i bruk

  • Tilgjengelig for forskere og masterstudenter ved UiO
  • Samarbeidspartnere og eksterne kan også få tilgang
  • Se prisliste (engelsk).

Kom i gang med TSD

Hva kan lagres i TSD?