Portaler for enkel tilgang til tungregning

Lifeportal

Lifeportal gir enkel tilgang til tungregningsressurser for forskere innenfor livsvitenskapene. Alle med FEIDE-pålogging kan bruke opptil 200 CPU-timer fritt. Ut over det er bruk etter søknad.

Language Analysis Portal (LAP)

LAP gir språkforskere og Language Technology-forskere tilgang til tungregneressurser. LAP kan brukes etter søknad, og er en del av CLARINO-initiativet for språkressurser og -teknologiinfrastruktur. 

Geoportal

Geoportalen er en portal som gir tilpasset tilgang til tungregneressurser for forskere og studenter innenfor geofagene. Geoportalen er i pilotbruk og ikke åpen for utbredt bruk.

Om du trenger noen å henvende deg til angående Geoportalen, kontakt IT-driftsgruppa på geofag.

TSD (tjenester for sensitive data)

TSD er UiOs egenutviklede tjeneste for innsamling, oppbevaring og bearbeiding av data som betegnes som "sensitive" i personvernlovgivningen. TSD har sin egen tungregningsklynge, Colossus.