Rådgivning til prosessen

Lite eller mye, krevende eller lettere?

På UiO har forskere tilgang til både store tungregneanlegg og kraftige arbeidsplassmaskiner. Hva passer best for deg og ditt prosjekt? Med portalløsninger blir tungregnekraft mer tilgjengelig også for forskere som ikke kan programmere arbeidsflyter selv, og arbeidaplassmaskiner blir stadig raskere og kraftigere. Ny teknologi åpner for nye typer forskning, og forskere fra mange fagfelt tilegner seg nye ferdigheter. 

Skifte plattform?

Om du har startet på en lokal maskin, men ser at behovet ditt er større og du trenger å gå over til en tungregneklynge, kan USITs seksjon for IT i forskning hjelpe deg med å oppnå en strømlineformet og sømløs overgang fra arbeidsplassberegning (små datasett og utvikling) til fullskala beregninger på tungregneanlegg. Dette gjelder også parallellisering av programmer. Det er som regel best å starte utviklingen av en applikasjon eller program i parallell fra starten av. Vi kan bistå med programutvikling i parallell allerede under designfasen av program eller applikasjon.

Noe annet eller mer?

USITs seksjon for IT i forskning har lang erfaring med og kompetanse på vitenskapelige beregninger og kan gi råd til både enkeltforskere og prosjekter, både på prosesser, innkjøp av utstyr og bruk av tungregneanlegg. Seksjon for IT i forskning kan også gi råd til deg som skriver prosjektsøknader og trenger informasjon om teknologi, anskaffelser og eksisterende ressurser.  

Hvem hjelper?

USITs seksjon er klare til å gi råd eller hjelpe. Kontakt oss på  itf-ft@usit.uio.no

 

Publisert 9. juni 2010 12:39 - Sist endret 20. feb. 2020 11:31