Utlysning av midler til kompetansebyggende tiltak og lisenser i teksthuben

Teksthuben utlyser midler til tiltak for å bidra til økt kompetanse for nettverket og for å skaffe tilgang til relevante vitenskapelige databaser som ikke er dekket gjennom universitetsbiblioteket. Gjennom denne utlysningen kan det søkes om støtte til kurs, seminarer, gjesteforelesninger, og lisenser som gir tilgang på databaser.

Søknader om materiale/lisenser og tiltak som kobler både undervisning og forskning, eller som er tilgjengelig for flere deltakere i huben, vil bli prioritert. Innvilgede arrangementer skal annonseres gjennom hubens nettsider.  

Søkeren må ha tilknytting til en, eller flere, av hubens noder for å kunne søke om midler. Innmelding kan gjøres i forbindelse med innsending av søknaden.

Det er ingen søknadsfrist til denne utlysningen, og søknader vil bli behandlet fortløpende av teksthubens leder. Søknaden leveres via nettskjema, og skal inneholde:

  • Kort presentasjon av tiltaket (maks 1000 ord)
  • Kort introduksjon av søkeren med lenke til personlig nettside
  • Relevans for teksthuben og/eller noden
  • Konkrete planer (eventuelt forventede resultater)
  • Planlagte kostander

Midler som blir bevilget fra teksthuben, må brukes innen 1. desember 2022 
 

Søk om midler til kompetansebyggende tiltak og lisenser

 

Satser for honorarer til gjesteforelesere innenfor akademia

Utdanning

Enkeltime (45 min) Dobbeltime (90 min)
Masterstudent 800 1600
Mastergrad 1000 2000
Doktorgrad 1250 2500
Professor 1750 3500

 

 

Publisert 21. sep. 2020 12:56 - Sist endret 10. sep. 2021 10:11