VideoHub

Videohuben er forskernettverk og støttestruktur for ansatte og studenter ved UiO som benytter video- og lyd- data i sitt arbeid

Kamera sett forfra

 Foto: colourbox.

Hva kan vi hjelpe med?

Eksempler

  • Planlegging av et forskningsprosjekt med etikk og personvernregler
  • Innhenting av datamateriale med opptaksløsninger
  • Transkripsjon og annen bearbeiding av data
  • Analyse av datamateriale
  • Lagring av datamaterialet, som understøtter åpen tilgang og dynamisk samtykke.
  • Arrangerer relevante kurs og samlinger

De ulike nodene i nettverket dekker ulike kompetanseområder som eksemplifisert under. 

Node: Språkforskning

Tekstlaboratoriet tilbyr: Hjelp til alt fra korpussøk til tekstprosessering. Eksempelvis transkripsjon for bruk i språkforskning og bygging av tekst- og talespråkskorpus. Utlån av opptaksutstyr for lyd og bilde.

Kontaktinformasjon: tekstlab-post@iln.uio.no

Kontaktperson:  Kristin Hagen (senioringeniør)

Node: Video for bruk i utdanning

TeachingLearningVideo lab (TLVlab) tilbyr: støtte til kvalitativ forskning med fokus på video og lyd fra feltarbeid. Innsamling, bearbeiding, lagring og analyse av video/lyd samlet med ett eller flere kamera. Tilbyr tilgang til fysiske labber for analyse av video. Utlån av utstyr (enkle kamera, multikamera-mobile labber), videoanalyseprogramvare

Kontaktinformasjon: tlvideolab@ils.uio.no

Kontaktperson: Torgeir Christiansen (senioringeniør)

Publisert 10. jan. 2018 15:09 - Sist endret 13. juni 2022 15:26