Utlysning av midler til små utviklingsprosjekter i teksthuben

Teksthuben utlyser midler til småskala-prosjekter som er helt i startgropa, eller som er på et tidlig utviklingsstadium. Hver søknad kan støttes med inntil 75 000 kr. Det kan søkes om støtte til aktiviteter knyttet til prosjektutvikling, forskningsassistanse, datainnsamling og utvikleroppdrag fra dataingeniører for å tilrettelegge digitale tjenester. Det er ikke mulig å søke om frikjøp for fast vitenskapelig ansatte eller løpende driftskostnader.

Søknaden leveres via nettskjema, og skal inneholde:

  • Kort presentasjon av tiltaket (maks 1000 ord)
  • Kort introduksjon av søkeren med lenke til personlig nettside
  • Relevans for teksthuben og/eller noden
  • Konkrete planer (eventuelt forventede resultater)
  • Planlagte kostander

Søkeren må ha tilknytting til en, eller flere, av hubens noder for å kunne søke om midler. Søknader blir vurdert av styringsgruppen til teksthuben, og kan sendes inn innen 1. september, 1. desember, 1. februar og 1. mai.

Første utlysningsfrist er utsatt til 12. oktober.

Medlemmer av styringsgruppen har anledning til å søke midler, men er inhabile til å vurdere sin egen søknad.

Dersom søknaden blir innvilget, vil den korte presentasjonen av prosjektet publiseres på hubens nettsider. 

Midler som blir bevilget fra teksthuben må brukes innen utgangen av budsjettåret 2021.


Søk om midler til små utviklingsprosjekter

 

Publisert 21. sep. 2020 13:00 - Sist endret 21. sep. 2020 13:00