Nettskjema-bilde-appen

Mobil-appen Nettskjema-bilde er tilgjengelig for alle Nettskjemabrukere.

Appen kan benyttes som en vanlig skjema-app, og respondenter kan legge ved bilder med telefon eller nettbrett. Appen brukes til regelmessig svaring på ett skjema og er mobilvennlig. Du kan ikke bygge skjemaer i appen. Det må gjøres i Nettskjema.
Last ned Nettskjema-bilde-appen fra Appstore eller Google play
 

Funksjoner i appen

  • Ta bilder med telefonen og sende som vedlegg til Nettskjema-tjenesten
  • Hente bilder fra kamerarull
  • Registrer GPS-koordinater
  • Regelmessige påminnelser på telefonen for å minne respondenten på å svare
  • Offline-svaring. Respondenten kan svare på skjemaer selv om hen ikke har tilgjengelig internett. Svaret legges da i en kryptert kø og sendes automatisk fra telefonen så fort respondentens telefon er på nett igjen (3g, 4g eller wifi).

Ta i bruk

For å administrere appen må man ha tilgang til Nettskjema. Slik går du frem steg-for-steg:

1. Gå til Nettskjema.no og opprett ett nytt skjema. Velg Fra mal og bruk malen Nettskjema-bildeapp

2. Du får nå opp skjemabyggeren til Nettskjema med et vedleggsfelt for bilde (Image) og et tekstspørsmål (APP-ID). Førstnevnte er et standardfelt som kan brukes hvis mobil-appen skal ta bilder. Hvis ikke kan dette fjernes. Hvis det skal samles flere bilder for hvert svar kan du legge til flere vedleggsfelt.

3. Du kan nå lage skjemaet på vanlig måte ved å sette inn ønskede felter og spørsmål. Sideelementer som støttes er mellomtittel, tekst, bilde og sideskift. Spørsmål som støttes er tekstsvar, radioknapper, avkrysningsbokser og nedtrekksliste.

4. Last ned Nettskjema-bilde-appen fra Appstore eller Google play. Ved installasjon oppgir du Skjema-ID til skjemaet du har laget. Skjema-ID finner du i nettadressen til skjemaet - de siste 6 sifrene i skjemaets adresse.

5. Du er selv ansvarlig for å formidle skjema-ID til de som skal svare på skjemaet. Det kan være greit å sette opp en kort-url til skjemaet da den er enklere å formidle til respondentene. Det blir da denne merkelappen respondenten legger inn i appen.

6. For å se på besvarelsene går du inn på skjemaet ditt og fanen Se resultater.

Hva er APP-ID og hvorfor bruke dette feltet?

APP-ID er et tilfeldig generert nummer som lages når appen blir installert på en mobiltelefon. Hvis man installerer appen på nytt lages det en ny APP-ID.

Hensikten med å ha med APP-ID feltet i skjemaet er å kunne knytte sammen svarene fra hver respondent i forbindelse med etterbehandling og analyse. Det vil da være en variabel i resultatfilen som heter APP-ID og hver installasjon av appen er representert med sitt eget nummer.

Merk at APP-ID feltet er ikke obligatorisk. Appen vil også fungere uten feltet APP-ID, så dette kan fjernes hvis det ikke er behov for denne variabelen i resultatfilen.

Avansert bruk

For forskningsstudier som benytter en egendefinert person-ID / studie-ID er det anledning til å legge inn et ID-felt i appen. Dette gjøres ved å legge inn et vanlig spørsmål med tekstsvar i toppen av skjemaet. Gi så dette elementet kodebok-verdien "respondent_id". Appen vil da, ved førstegangs installasjon, be respondenten fylle inn studie-ID (tildelt av forsker i forkant). 

Oppstartsprofil

For de som ønsker å ha et eget oppstartskjema som presenteres første gang respondenten installerer appen kan det lages et eget profilskjema. Dette lages på vanlig måte (se "Ta i bruk" ovenfor). Dette brukes typisk til demografiske spørsmål eller annet som man bare vil spørre om en gang ved oppstart. 

I profilskjemaet legger du inn et eget felt som spesifiserer at det er et oppstartsskjema og hvilket skjema som er standard app-skjema (som kan svares på flere ganger og vises hver gang åpner appen). 

Sett inn feltene som følger:

A. I profilskjemaet setter du inn et vanlig spørsmål i toppen av skjemaet med tekstsvar. I kodeboken legger du inn verdien "profile-id".

B. I standard app-skjemaet setter du inn et vanlig spørsmål med tekstsvar i toppen og legger inn verdien "profile_form_skjemaID" i kodeboken.  Erstatt "SkjemaID" med profil-skjemaets ID-nummer f.eks. "profile_form_152703"

GPS-koordinater

Hvis du har behov for å logge GPS-posisjonsdata fra respondentens mobiltelefon kan det legges inn egne felter for dette. Da registreres GPS-posisjon når dette lagres i skjemaet av respondenten.

Legg inn et spørsmål med tekstsvar for hvert av feltene du trenger koordinater på. Kodebokverdier for GPS-spørsmål er som følger:


location_lat
location_lng
location_accuracy
location_speed
location_heading
location_altitude
location_altitude_accuracy
location_timestamp

 

I appen kommer dette da opp som et eget spørsmål for "Lagre posisjon". 

 

Begrensinger

De fleste Nettskjemaelementer kan brukes i appen. Det er noen spesialfelter som foreløpig ikke støtes av appen; tallfelt, Person-ID (med fødselsnummer), Dato, Brukernavn og E-postadresse.

Retningslinjer for innsamling og behandling av data

Appen er en del av Nettskjematjenesten og samme retningslinjer ligger til grunn (se Personvern og vilkår for bruk av Nettskjema). Svarene som registres via mobiltelefoner lagres kun midlertidig og kryptert på respondentens telefon. Når respondenten har tilgjengelig nett, sendes svaret til Nettskjema-tjenesten (eller til Tjenester for Sensitive Data for særlige kategorier persondata) og slettes fra telefonen.

 

Relatert innhold:

Søk i veiledningene
Kontakt brukerstøtte:

Ring oss

Vi har åpent mellom 08:30 og 17:00 på hverdager,
og mellom 10:00 og 15:00 på lørdager.

Telefonnummer: 22 84 00 04

Send inn sak til oss

Du kan sende inn din forespørsel via e-post til: it-support@uio.no.

Gå til e-post

Book et videomøte over Zoom

Er du student eller ansatt kan du avtale veiledningstime hos UiO Helpdesk over Zoom. Tilgjengelige tider er tirsdag til torsdag mellom 11:00 og 13:00.

Book et videomøte

Chat med oss

Vår chat er bemannet mellom 09:00 og 16:00 på hverdager.

Åpne chat
Publisert 26. aug. 2020 13:38 - Sist endret 3. nov. 2021 12:01