Windows statistikkservere

Hva er Windows statistikkservere?

UiO har statistikkservere med Windows operativsystem og populære statistikkprogrammer installert. Maskinene er et tilbud til alle som har behov for å kjøre statistikkprogrammer under Windows, utenom egen maskin.

Ta i bruk

Alle med brukernavn ved universitetet har tilgang til servermaskinene – også fra maskiner utenfor UiO

Kontakt