Tilgang til Windows statistikk servere

For enkel tilgang til statistikkapplikasjoner fra Windows-PC, anbefaler vi UiO Programkiosk. Her får du tilgang til statistikkprogrammer uten at de faktisk er installert på din egen maskin. Man kan også hente/lagre data fra eget hjemmeområdet ved UiO eller en nettverksdisk. Tilgjengelige programmer avhenger av hvilke grupper for programvare du er meldt inn i. Alle ansatte og studenter kan bruke tjenesten. 

[ Les mer om UiO Programkiosk ]

Hvem har tilgang?

Alle med brukernavn ved universitetet har tilgang til servermaskinene – også fra maskiner utenfor UiO (f.eks. hjemmemaskin). For å bruke et statistikkprogram på serverene må du ha lisensen i orden på vanlig måte. Fri programvare som R er tilgjengelig for alle. For tilgang til programmer og lisensbetingelser se programvaretilbudet ved UiO (ta gjerne en sjekk på om programmet du ønsker krever lisens). Hvis du ikke ser program-ikonet når du logger på UiO Programkiosk er det mulig du må meldes inn i programmets filgruppe. Send da en forespørsel til programvare@usit.uio.no

Tilgang til en server med fullt skrivebord

De som trenger tilgang til fullt skrivebord på Windows-serverene, kan koble deg opp direkte med følgende snarveg:

Snarveg til statistikk-server

Alternativt kan du åpne VMWare Horizon klienten på din maskin og legge inn view.uio.no som "Connection server". Når logget på kan klikke på "Statistikk fullskjem".

 

Velge "Statistikk fullskjerm"

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistikk-programmer kan da åpnes fra Windows-start menyen. Se liste med oversikt over installerte applikasjoner nedenfor:

  Tilgjengelige applikasjoner på Windows statistikk-server
 

 

 • Stata MP
 • Stata SE
 • R og RStudio
 • SPSS
 • Amos
 • Matlab
 • Python (SciPy Stack)
 • Minitab
 • ArcGIS
 • QGIS
 • NVivo
 • f4transkript
 • Stat/Transfer

Tilgang via UiO ProgramkioskProgramkiosken for Mac og Linux

Den beste løsningen for å bruke programvare på nye UiO Programvarekiosk fra Mac- eller Linux-maskin er VMWare Horizon som beskrevet her

Lagring av data

Merk, det tas ikke backup av lokale disker på serverne. Egne data skal derfor lagres på hjemmeområdet (M:) eller en tilgjengelig nettverksdisk/fellesområde som det tas regelmessig backup av. Altså, egne data skal ikke lagres på statistikk-serverne. Lokale arbeidsområder (c:temp, e:work etc.) er ikke er tilgjengelig. 

Lagring og sikring av forskningsdata

Når det gjelder lagring av data i forbindelse med forskningsprosjekter anbefales bestilling av en egnet lagringløsning slik at man får montert opp lagringsområde på server. 

 • Gratis personlig lagringsområde til forskere på opp til 1 TB: USIT har i 2015 lansert løsning som gir forskerne ved UiO opptil 1 terabyte (TB) gratis lagringsplass. Merk, det er kun personer som er registrert som forskere og doktorgradstudenter i UiOs systemer som får tilgang til denne lagringstjenesten. Når bestillingen er gjennomført, blir lagringsområdet enkelt tilgjengelig både fra Windows, Mac og Linux. Det kan også benyttes som en nettverksdisk på statistikkserverne (se mer informasjon om personlig lagringsområde til forskere og bestilling)
 • USIT og samarbeidspartnere har også flere tilbud til de med behov for lagring og sikring av data i forbindelse med forskningsprosjekter (Les mer om Lagring ved UiO). Det kan f.eks. dreie seg om ekstra store datamengder og spesielle krav til sikkerhet som ikke enger seg for lagring på hjemmeområdet. Fellesområder og nettverkdisker kan da monteres slik at de er tilgjengelig på statistikk-serverne. Prosjekter kan søke om ekstra lagringsplass via ulike rammeverk. Se aktuelle lagringsløsninger.

Versjoner programvare

Så langt det lar seg gjøre er det ønskelig med kun nyeste versjoner av programmer på statistikk-serverne. Dette med mindre det er noen vesentlige tekniske problemer med nyeste versjon. Når det gjelder programmer som også er tilgjengelig på regneklyngen Abel (som f.eks. R og STATA) tas det hensyn til hvilken versjon som ligger på Abel når oppgradering vurderes. Dette for muliggjøre flytting av data mellom systemene. 

Alternative løsninger

For forskere som ønsker servertjenster med høy ytelse for mer spesialiserte oppgaver/programmer finnes det alternativer løsninger.

Regneklyngen Abel

Hvis programvaren støtter Linux, send gjerne en forespørsel til hpc@usit.uio.no for å drøfte mulighetene på Abel (les mer). 

Lokal arbeidsstasjon med høy ytelse

I noen tilfeller vil en ny/oppgradert arbeidsstasjon med Windows operativ system gi tilstrekkelig ytelse til databehandling og analyse. Hvis du trenger hjelp og råd med innkjøp og oppsett av arbeidsstasjon ta kontakt med houston@usit.uio.no eller lokal-it der du arbeider.

Innkjøp og oppsett av egen server-infrastruktur til forskingsformål

Vurder gjerne først om eksisterende løsninger nevnt ovenfor kan dekke behovet. Hvis du/dere kan benytte standard programvare som tilbys v/UiO, vil dagens løsninger være tilstrekkelig for de aller fleste. En vanlig grunn til å få satt opp egne dedikert server er bruk av spesialisert programvare som f.eks. kun kjører på Windows. 

For forskningsprosjekter med midler til å investere i dedikerte og kraftige servere til eget prosjekt er det mulig å få bistand til dette. USIT kan ta i mot (hoste) en eller flere servere som prosjektet kjøper. Disse monteres i server-rom som driftes av USIT. Maskinene installeres med UiO-oppsett samt ønsket programvare, lagringsløsning (f.eks. montere fellesdisker for prosjekter og forskergrupper) og gjøres tilgjengelig for involverte forskere. Dette krever at de som skal bruke systemet er tilknyttet UiO. Autoriserte personer kan da koble seg på via Remote Desktop (rdp) og eventuelt gjennom UiO programkiosk hvis ønskelig. Da serverne driftes av USIT vil dette medføre en mindre kostnad pr. måned for drift og vedlikehold som bla. inkluderer backup, nødvendige oppdateringer, strøm, nettverk etc. USIT står da for prosessen med innkjøp av maskinvare, installasjon og drift. I tillegg stiller vi med det som skal til av infrastruktur, server-rom, nett etc. Send oss en forespørsel så tar vi kontakt for med forslag til løsning. Hvis det er spesial programvare som ikke krever mye datakraft vil det sannsynligvis være rimeligere og sette opp en virtuell server heller enn en fysisk. Vi kan også gi råd og veiledning i hva som er mest egnet.

Eventuell påslag av timer for ustadardisert oppsett av programvare faktureres etter standard satser for frikjøp v/UiO. 

Når det gjelder lagring av data i forbindelse med forskningsprosjekter som har dedikerte servere anbefales lagringsområde (Nettverksdisk). Da blir lagringsområdet, backup etc. tatt hånd om av spesialister v/USIT. Lokal lagring på serverens harddisker anbefales ikke. Lagringstjenester v/UiO kan bestilles her. Dette er noe dere gjør selv. Når ønsket lagringsløsning er klar, monteres den opp mot server(e).  

Publisert 29. mars 2017 11:05 - Sist endret 1. sep. 2020 14:14