English version of this page

IT-støtte til statistikk

Statistikktilbudet er en forskningsrettet IT-tjeneste, rettet mot alle faser i forskningsprosessen. USIT tilby rådgiving og brukerstøtte innen IT-verktøy til statistikk.

Statistikkservere

Få tilgang til statistikkprogrammer for Windows via UiOs servere.

Programvare

Få tilgang til statistikkprogrammer på din egen maskin.