Objektlagring

USIT tilbyr objektlagring til eksempelvis lagring for applikasjoner, backupdata eller andre løsninger som kan benytte objektlagring blokklagring.

Vår objektlagring er tilnærmet 100% kompatibel med Amazon S3.

Brukermanual

En brukermanual finnes her S3 User documentation

Premisser

Lagringsløsningen er plassert fysisk i Oslo, er endel av Educloud, og er tilgjengelig over Internet og aksesseres via https.

Ta kontakt hvis du har spørsmål og/ eller behov for assistanse objektlagring (se kontaktinfo på høyre side).

Pris per TB per år

UiO-intern: NOK 500,-
UiO-intern, fra og med 10 TB: NOK 400,-
UH-sektoren: NOK 950,- *
Eksterne: NOK 1100,- *

* Tillegg for MVA når eksterne faktureres. 

 

Ta i bruk

Ansatte og IT-ansatte kan bestille objektlagring. 

Hvem kontakter jeg?

Send en epost til storage-core@usit.uio.no hvis du trenger hjelp med objektlagring.