English version of this page

Cynap Wolfvision – opptak av forelesninger

Hva er Cynap Wolfvision?

  • opptak av forelesninger
  • presentasjons- og samarbeidssystem
  • har funksjoner for direkte strømming/webcasting
  • har funksjoner som kan brukes i «flipped classroom»-undervisning
  • Les Reglement for opptak før du setter i gang med opptak

Ta i bruk

Cynap Wolfvision kan brukes av ansatte ved UiO.

For opptak i auditorium med Cynap installert: Lokal IT

For innkjøp/oppsett: Kontakt AV-teknisk på USIT.

Hva kan lagres og sendes i Cynap?

Hjelp og veiledning

Det er lokale forskjeller i hvordan du starter og avslutter opptak med Cynap.

Veiledningene under er for lokal IT og de som jobber med publisering av opptakene.

Hvem kontakter jeg?

For å ta i bruk, innkjøp og redigering: av-teknisk@usit.uio.no

Andre spørsmål: kontakt lokal IT