Kjøpsråd, anskaffelser, avhending og fellesinnkjøpet

Student: Kjøpe PC?

På UiO finnes det datasaler med PCer studentene kan bruke. De aller fleste studenter vil likevel ha behov for en egen datamaskin til bruk i studiene. Her finner du råd om hva du bør vurdere når du skal kjøpe datamaskin.

Anskaffelsesrutiner og fellesinnkjøp

På UiO er det de lokalt IT-ansatte som står for innkjøp av kontormaskiner til ansatte, datasaler, laboratorier og annet. Det finnes forskjellige maskinkategorier og rutiner for anskaffelse, men det aller meste skal kjøpes inn gjennom felllesinnkjøpet som organiseres av USIT. Her finner du også informasjon om hjemmemaskiner til ansatte og støttede maskinmodeller på UiO.

Avhending av brukte datamaskiner og annet IT-avfall

Innlevering av elektronisk og elektrisk avfall, destruksjon av harddisker, retur av tonerkassetter mm

Kjøp ved lang leveringstid

På UiO er det de lokal IT som står for innkjøp av kontormaskiner til ansatte. I unormale situasjoner kan avvik fra normale bestillingsrutiner godkjennes. Merk at alle kjøp skal godkjennes før de utføres.