Filer

Sist endret 27. feb. 2013 10:44 av sgml@uio.no
Sist endret 16. mars 2012 11:04 av sgml@uio.no
Sist endret 16. mars 2012 11:04 av sgml@uio.no
Sist endret 16. mars 2012 15:52 av sgml@uio.no
Sist endret 23. aug. 2021 14:50 av sgml@uio.no

Dette dokumentet beskriver UiOs lokale Github-tjeneste. Det er også en introduksjon til bruk av Git, samt litt generell informasjon om Git-kommandoer.

Sist endret 13. mai 2013 16:00 av sgml@uio.no

Dette dokumentet beskriver UiOs Git-tjeneste. Det er også en introduksjon til bruk av Git, samt litt generell informasjon om Git-kommandoer.

Sist endret 20. feb. 2013 11:26 av sgml@uio.no

Dette dokumentet beskriver UiOs Subversion-tjeneste. Det er også en introduksjon til bruk av Subversion, samt litt generell informasjon om Subversion-kommandoer.

Sist endret 15. des. 2015 15:34 av sgml@uio.no
Sist endret 17. sep. 2015 09:46 av sgml@uio.no

UiOs Git service supports personal Git repositories. Except from registration of the SSH-key one does not need to involve USIT to create new repos. The users are able to adjust the access control and such for their personal Git repositories.

Sist endret 17. sep. 2015 09:46 av sgml@uio.no

UiOs Git-tjeneste støtter personlige Git-repoer. Bortsett fra registrering av SSH-nøkkel trenger man ikke involvere USIT for å opprette slike. Brukere kan selv justere tilgangsnivå o.l. for sine personlige Git-repoer.

Sist endret 18. mars 2012 20:00 av sgml@uio.no
Sist endret 16. mars 2012 15:52 av sgml@uio.no