Versjonskontroll

Versjonskontroll benyttes i stor grad ifm. utvikling av programvare, men kan med fordel brukes i andre typer prosjekter. UiO har sentrale tjenester for versjonskontroll. Vi har valgt å støtte to ulike systemer, Subversion og Git. Mer om disse under.

Publisert 18. aug. 2017 08:52

Dette dokumentet beskriver UiOs lokale Github-tjeneste. Det er også en introduksjon til bruk av Git, samt litt generell informasjon om Git-kommandoer.

Publisert 17. sep. 2015 09:48

UiOs Git service supports personal Git repositories. Except from registration of the SSH-key one does not need to involve USIT to create new repos. The users are able to adjust the access control and such for their personal Git repositories.

Publisert 17. sep. 2015 09:46

UiOs Git-tjeneste støtter personlige Git-repoer. Bortsett fra registrering av SSH-nøkkel trenger man ikke involvere USIT for å opprette slike. Brukere kan selv justere tilgangsnivå o.l. for sine personlige Git-repoer.

Publisert 13. mai 2013 16:00

Dette dokumentet beskriver UiOs Git-tjeneste. Det er også en introduksjon til bruk av Git, samt litt generell informasjon om Git-kommandoer.

Publisert 20. feb. 2013 11:26

Dette dokumentet beskriver UiOs Subversion-tjeneste. Det er også en introduksjon til bruk av Subversion, samt litt generell informasjon om Subversion-kommandoer.