English version of this page

Google Cloud Platform

Hva er Google Cloud Platform (GCP)?

Ta i bruk

Kan brukes av studenter og ansatte. Bruk av GCP forutsetter at du har en G Suite-konto ved UiO. I tillegg må du ha fått godkjent søknad om tilgang.

Dersom du har et aktivt GCP prosjekt:

Logg inn

Om du ikke har et prosjekt:

Søk om tilgang

Hvem kontakter jeg?

Bruk Google Cloud support services dersom du har spørsmål om tjenestene i Google Cloud.

Dersom du har spørsmål om UiOs Google Cloud-tjeneste, send e-post til usit-cloud-team@usit.uio.no