Innlevering til diskmakulator

USIT har en maskin som kan destruere lagringsmedier (HHD og SSD) 2,5" og 3,5" som har hatt personopplysninger, skjemaer og andre typer sensitive data lagret på dem. Siden dette er lagringsmedium som kan ha blitt brukt til lagring av sensitive data er det viktig at de ikke havner i gale hender. At de ikke brukes til andre ting og / eller kastes hele i beholdere med EE-avfall. 

Om tjenesten:

USIT har en maskin som kan destruere lagringsmedier (HHD og SSD) 2,5" og 3,5" som har hatt personopplysninger, skjemaer og andre typer sensitive data lagret på dem. Siden dette er lagringsmedium som kan ha blitt brukt til lagring av sensitive data er det viktig at de ikke havner i gale hender. At de ikke brukes til andre ting og / eller kastes hele i beholdere med EE-avfall. 

Diskene plasseres i en maskin som kutter dem opp i skiver. Resultatet blir behandlet som EE- avfall. Maskinen kan lades med inntil 15 disker pr runde. Beholderen med kappede disker må alltid tømmes før maskinen er klar for en ny runde.

Det er ansatte på USIT med opplæring i bruk av utstyret som står for tjenesten.

Hvem kan bruke tjenesten?

Enheter ved UiO kan levere inn disker fra maskiner tilhørende UiO.

Hvor leverer jeg inn disker som skal destrueres?

Disker leveres inn til Houston i 3. etasje i Kristen Nygaards hus. Se kart og åpningstider.

 

Krav 

Hva kan leveres til destruksjon?

 • Disker max høyde 40 mm
 • Disker max bredde 100 mm
 • Disker fra UiOs maskiner

Hva mottas ikke?

 • Disker med større høyde enn 40 mm
 • Disker med større bredde enn  100 mm
 • CD
 • Tape
 • Kassetter
 • Disketter
 • Kabler
 • Disker fra private maskiner
 • Mobiltelefoner

Andre krav

 • Navn og adresse på enheten som lever inn skal fremgå
 • Diskene skal være uten monteringsbokser
 • Diskene skal være uten Caddyer
 • Diskene skal være uten monteringsskinner

Disker og materiale som ikke oppfyller kravene, blir ikke tatt imot.

Resultat

 • Disken blir kuttet i skiver i en bredde på 21 mm som leveres som EE avfall.

Pris

 • Gratis for enhetene ved UiO
Publisert 6. nov. 2017 16:42 - Sist endret 6. nov. 2017 16:42