Innlevering til diskmakulator

USIT har en maskin som kan destruere lagringsmedier (HDD og SSD) 2,5" og 3,5".

Om tjenesten

Diskene plasseres i en maskin som kutter dem opp i skiver. Resultatet blir behandlet som EE-avfall. Maskinen kan lades med inntil 15 disker pr. runde. 

Det er ansatte på USIT med opplæring i bruk av utstyret som står for tjenesten.

Hvem kan bruke tjenesten?

Enheter ved UiO kan levere inn disker fra maskiner tilhørende UiO.

Hvor leverer jeg inn disker som skal destrueres?

Disker leveres inn til Houston i 3. etasje i Kristen Nygaards hus. Se kart og åpningstider.

Krav 

Hva kan leveres til destruksjon?

 • Disker max høyde 40 mm
 • Disker max bredde 100 mm
 • Disker fra UiOs maskiner

Hva mottas ikke?

 • Disker med større høyde enn 40 mm
 • Disker med større bredde enn  100 mm
 • CD
 • Tape
 • Kassetter
 • Disketter
 • Kabler
 • Disker fra private maskiner
 • Mobiltelefoner

Andre krav

 • Navn og adresse på enheten som lever inn skal fremgå
 • Diskene skal være uten monteringsbokser
 • Diskene skal være uten Caddyer
 • Diskene skal være uten monteringsskinner

For disker og materiale som ikke oppfyller kravene: kontakt UiO-CERT

Resultat

 • Disken blir kuttet i skiver i en bredde på 21 mm som leveres som EE-avfall.

Pris

 • Gratis for enhetene ved UiO
Publisert 6. nov. 2017 16:42 - Sist endret 29. mars 2021 13:37