Hvordan beskytte viktige data

Grønn åpen data, gul intern data, rød fortrolig data og svart data som er svært fortrolig.

Alle UiO-eide data skal klassifiseres i rett informasjonsklasse.  Dataene skal lagres og behandles på løsninger godkjent for gitt klasse. Om det er behov for å behandle informasjon i strid med disse bestemmelsene så skal det søkes om unntak hos IT-sikkerhetssjef

Kryptering av innhold

Dersom du har behov for å kryptere innhold, anbefaler vi disse to måtene: