Beskytte viktige data med riktig oppbevaring og lagring

Grønn åpen data, gul intern data, rød fortrolig data og svart data som er svært fortrolig.

Kryptering av innhold

Data som er lagert riktig og i henhold til lagringsguiden (se over), trenger ofte ikke å bli kryptert. Trenger du å kryptere data for ekstra beskyttelse, anbefaler vi disse to måtene: