Sikker sletting og avhending

Når IT-utstyr benyttet på UiO skal avhendes ( kastes, skifte eier eller på annen måte gjenbrukes utenfor UiO ), så skal data lagret på enheten slettes forsvarlig. For lagringsenheter som inngår i større sentrale lagringsløsninger ved UiO så skal dette være dekket av avtaler med leverandører, for pc'er, mobiltelefoner, nettbrett og annet så skal en søke å slette data forsvarlig.