English version of this page

Videokonferanse og videomøte

Hva skal jeg velge?

Ved UiO finnes kan du velge blant flere verktøy for videokonferanse. Du kan bruke enkle verktøy til mindre videomøter, og møterom med kamera og høyttaler/mikrofon til større møter der mange skal være til stede. Videobroen hjelper til der deltakere bruker forskjellige løsninger, Adobe Connect kan brukes til både møter og fjernundervisning, og Skype for Business er en kjent løsning for mange.