Anropslogg

Anropsloggen viser hvem som har ringt deg og hvem du selv har ringt.

Logg inn på ukomm og klikk på fanen Anropslogg. Velg mellom de tre loggene for å finne informasjonen du er ute etter. Disse er:

Tapte anrop, besvarte anrop og utgående anrop.

Loggene vil vise informasjon om: 

  • navn på interne telefoner 
  • nummer
  • klokkeslett oppringingen skjedde
  • dato
  • varighet

NB! Det er ikke mulig å se historikk lenger tilbake enn tre måneder.

Anropslogg direkte på telefonen

Dersom du er usikker på hvilken telefon du har, kan du se bilde av telefonene i brukerveiledningene over.

Publisert 20. okt. 2014 10:34 - Sist endret 7. sep. 2018 09:35