English version of this page

Verktøy for digital undervisning

Streaming og opptak av undervisning

 • Zoom
  • UiOs foretrukne verktøy for videomøter og streamet undervisning. Kan også brukes til opptak.
 • Zoom i Canvas
  • Du kan legge inn Zoom direkte i Canvas.
 • Panopto
  • Nytt verktøry for opptak av forelesninger og annen video for emner som bruker Canvas.
 • Forelesningsopptak
  • UiOs foretukne verktøy for opptak av forelesninger som studenter kan se fra UiOs nettsider.
 • Kursopplasting
  • UiOs brukervennlige verktøy for opplasting av video, for eksempel opptak av en forelesning, til semstersiden.
 • Autotekst
  • All undervisningsvideo som legges ut på UiOs nettsted, skal tekstes. Med Autotekst er det enklere enn noensinne å tekste.
 • Cynap Wolfvision
  • Verktøy for opptak av forelesninger i auditorium. Finnes kun utvalgte steder.

Interaktivitet og quiz

 • Mentimeter
  • Interaktiviet og quiz

 • Samtavla
  • Engasjere og involvere

 • Canvas
  • Canvas inneholder eget quiz-verktøy.
 • Nettskjema
  • Skjematypen Flervalgsoppgave kan brukes til quiz

Universell utforming

Grupper og samarbeid

 • Canvas
  • Smarbeid og samhandling
 • Teams
  • Chat og dokumentdeling
 • Blogg
  • Artikler og diskusjon/kommentarer
 • Wiki
  • Samskriving
 • Vortex
  • Dokumentdeling og samskriving/samarbeid på UiOs nettsted

Kommunikasjon

Lagring/deling av ressurser

 • Emnets semesterside 
  • Informasjon om emnet, timeplan, beskjeder, plass til opplasting av forelesingsvideoer og andre ressurser
 • Microsoft 365
  • Installert Office-programmene, eller bruk dem online. Del filer og ha chat-samtaler i Teams, og lagre dokumenter og annet på OneDrive
 • Dropbox (UiO-Dropbox)
  • Deling og lagring av dokumenter og annet (betalingstjeneste)
 • G Suite ved UiO

  • Googles onlineprogrammer + lagring og deling av dokumenter med UiO-pålogging. 

Canvas:

UiOs læringsplattform med verktøy for dialog, oppgaveinnlevering og hverandrevurdering. 

Tredjepartsverktøy (LTIer) i Canvas

Det finnes en rekke verktøy som kan brukes sammen med Canvas. Disse legges inn helt sømløst, og kalles LTIer. LTIene gir deg mer funksjonalitet i canvas, og vil gi deg mulighet til å bruke Canvas til mer. 

Pensumliste

Timeplan

Kalender

Pedagogiske tips til digital undervisning og planlegging

Praktiske råd for undervisningsplanlegging og eksempler på opplegg for undervisning og eksamen.

6 tips for å lykkes med digital undervisning

Med Joachim Pacheco-Lie. Video: Shane David Colvin og Arild Blomkvist

Kontaktpunkter