Nytt i Vortex oktober i 2018: Ny standard videospiller m.m.

Endret standard videospiller og advarsel hvis avpublisering medfører lenkebrudd.

Ny standard videospiller (som ikke krever Flash)

I vinter lanserte vi ny videospiller for nettlesere som ikke hadde installert Flash.

Vi har nå rettet de siste feilene, og den er nå satt som standard videospiller uavhengig av om du har Flash eller ikke.

I den nye videospilleren er det bl.a. mulig å tekste videoene du legger ut.

Her kan du se et eksempel på en video fra TF med undertekster:

Du velger undertekst ved å trykke på CC-ikonet nede til høyre på videoen etter du har startet avspilling.

Videoavspilleren benytter seg av rammeverket VideoJS, med offisielle plugins for å støtte protokollene DASH og HLS. For øyeblikket bruker avspilleren kun HLS fordi det fungerer best med teksting av video i Vortex.

Advarsel hvis du forsøker å avpublisere noe som bryter en lenke

I september lanserte vi en ny funksjon som varsler deg hvis sletting av f.eks. et bilde eller en nettside medfører lenkebrudd i en annen nettside. Nå får du samme advarsel når du avpubliserer.

Selve varslingsdialogen er også forbedret. I tillegg til en rekke mindre designjusteringer, listes nå sider som vil få lenkebrudd ved sletting/avpublisering med tittel isteden for filnavn.

 

Publisert 3. okt. 2018 12:32 - Sist endret 8. okt. 2018 09:21