Nytt i Vortex høsten 2020

Visningsnær redigering av forsider, import av prosjekter fra NSD i Forskpro, tall for avspilling av video og lyd, forbedret videospiller, smart lenking av adgangsbegrenset innhold i timeplan og mye mer.

Visningsnær redigering av forsider

Nettsider som skal bruke forsidemal får nå en redigering med helt ny funksjonalitet og brukeropplevelse. Dette er noen av nyhetene:

 • Se hva du lager
 • Sett inn rad der du trenger den
 • Enkelt å flytte rader og bokser
 • Beskjær bilde når du lager innhold

Se hvordan forsiden blir mens du lager den

I dagens redigering av forsider kan det være utfordrende å se helheten i innholdet du bygger. Du ser kun innholdet i én og én boks under hverandre.

Tilbakemeldingene fra publisister og nettredaktører har også vært at de må trykke «Lagre og vis» svært ofte for å få inntrykk av hvordan forsiden blir.

Skjermbilde av ny forsideredigering i Vortex der du ser hva du lager.

I ny forsideredigering har vi endret det slik at du visuelt ser hvordan det vil bli samtidig som du jobber i «Rediger»-fanen.

Du må fortsatt lagre arbeidet ditt jevnlig, men nå vil det bli enklere å se helheten mens du designer innholdet.

Flytt på innhold og rader

Videoklippet over viser:

 • Du kan flytte bokser med innhold horisontalt i en rad ved å klikke på pilknapp mot høyre eller venstre. Knappene finner du i menyen for handlingsvalg som kommer opp ved å flyte muspeker over bokser i en rad.
 • Du kan flytte en rad opp eller ned ved å klikke på knappene "Flytt ned" eller "Flytt opp". Knappene finner du i menyen for handlingsvalg som kommer opp ved å flyte muspeker over toppen av en rad.

Sett inn rad der du trenger det

Videoklippet over viser:

 • Du kan klikke på sirkel med plussikon i venstre marg for å legge til en rad der du ønsker den på siden.
 • Du får da opp et vindu som gir en visuell fremstilling av fem ulike typer av radoppsett.
 • Velger ved klikk et radoppsett med tre bokser, og så klikk på knappen "Ferdig". Da dukker ny rad opp med tre tomme bokser.

Beskjær bilde når du lager innhold

Nå kan du redigere bilder du velger å bruke direkte inne i forsideredigering. Tidligere måtte du gjøre dette via "Rediger"-fanen på bildefilen i Vortex før du valgte bildet.

Du kan endre bredde, høyde og beskjære bilder som tidligere.

Dette er bare starten!

Vi har allerede fått gode tilbakemeldinger på ny forsideredigering, men den skal bli enda bedre. Basert på funn fra tidligere tester og tilbakemeldinger, er neste skritt å gjøre redigering av innhold enda mer brukervennlig.

Da skal vi blant annet se på:

 • Forenkling av hvordan vi velger egne innstillinger på en boks. I dag gjør vi det via stilklasser i feltet "Spesielle innstillinger" på bokser.
 • Mulighet for å sette inn de mest brukte komponentene på enkel måte, og gi hjelp til å velge riktige innstillinger.

Utviklingen av ny forsideredigering er uansett gjort sånn at det senere vil bli enklere for oss å lage liknende redigering for andre dokumenttyper i Vortex.

Ny forsideredigering er foreløpig bare rullet ut på www.uio.no, mens resten av UiOs nettsteder følger etter på nyåret. Høgskoler og andre vil også få tilbud.

Les mer i veiledning for hvordan å redigere en forside med ny redigering på For ansatte-sidene.

Enklere Forskpro med import av prosjekter fra NSD

Forskpro (tidligere Helseforsk) UiOs verktøy for å holde oversikt over forskningsprosjekter.

Forskningsprosjekter som behandler personopplysninger meldes til Norsk senter for forskningsdata (NSD). Nå har vi sørget for at NSDs vurdering av slike prosjekter automatisk blir synlig i Forskpro.

Her er en kort video som viser hvordan det ser ut:

Last ned mediefil

Les mer om Forskpro og registrering av prosjekter på For ansatte-sidene til UiO.

Tall for avspilling av video og lyd

I våres introduserte vi tall for avspilte video- og lydfiler i Google Analytics. I høst tok vi neste naturlige steg og laget visning av disse tallene i administrasjonsgrensesnittet i Vortex.

Du finner som vanlig tallene under Om-fanen til lyd- eller videofila:

Skjermbilde av hvordan besøkstall for en videofil ser ut i Vortex sitt administrasjonsgrensesnitt.

Forbedret videoavspiller

 • Mulighet for å endre avspillingshastighet
 • Støtter nå flere formater
 • Strømmetjenesten har fått flere og større muskler i alle ledd for økt kapasitet

«Logg inn»-lenke ved adgangsbegrensede ressurser i timeplan

Vortex gir nå studenter en bedre brukeropplevelse i timeplanen for et emne når underviser har lagt opp adgangsbegrensede studieressurser.

Nå viser vi lenken "Logg inn for å se alle studieressurser" i raden for hver enkelt undervisningsaktivitet hvis det finnes adgangsbegrenset innhold. Dette gjør det lettere for studenter å oppdage at det finnes flere studieressurser når de ikke er logget på uio.no.

Skjermbilde av timeplan for et emne, og med visuell utheving av forbedret lenketekst om å logge på for å se alle studieressuser.

Vi viser også bare én slik lenke selv om det er flere adgangsbegrensede ressuser for samme undervisningsaktivitet, som for eksempel et forelesningsopptak og tre presentasjoner. Det gir bedre oversikt og en mer lesbar timeplan.

Tidligere hadde timeplaner kun et banner på topp av siden som fortalte "Logg inn for å se lenker til forelesningsvideoer". Foruten en misvisende lenketekst, så var ikke lenken plassert på raden for undervisningsaktiviteten der studenten har oppmerksomheten.

Andre forbedringer og feilrettinger

 • Hente personlige eksamener fra Kada (kalenderdata)
 • Nye funksjoner og forbedret integrasjon mellom Canvas og FS
 • Videreutvikling av FS-integrasjonen for Studier-innhold ved HiØ og HiMolde
 • SameSite-attributt i cookies for å håndtere endret sikkerthetspolicy i Chrome

 • Generering av PDF for studieplaner og emnebeskrivelser for HiØ og HiMolde

 • Justering av Admission-løsningen for tilpasset opptaksinfo til masterprogrammer

 • Over 60 bugs identifisert og forvist til de evige jaktmarker
Publisert 21. des. 2020 18:42 - Sist endret 18. juni 2021 17:59