Ny versjon av Vortex (versjon 2.3)

Opplisting av artikler og arrangementer med automatisk nedskalert versjon av tilhørende bilder. Enklere styring av bilder, bilder med bildetekst og faktabokser i artikler og arrangementer. Mer avanserte dekoringsmuligheter, mulighet for å legge arrangementer i egen kalender, forbedret tagtjeneste og mulighet for å gi rettigheter til filgrupper.

Hva er nytt i denne versjonen?

Automatisk nedskalering av bilder

Ved opplisting av artikler og arrangementer blir det nå automatisk vist nedskalerte bilder for hver artikkel og arrangement. Dette gjør det mulig å bruke et relativt stort bilde på en artikkel samtidig som at det samme bildet automatisk blir mindre når den samme artikkelen blir listet opp ved visning av en artikkelmappe. Dette gjør også at visningen av artikler i artikkelmapper blir ryddigere siden bredden på alle bilder nå vil være fast, selv om bildene som blir vist frem på selve artiklene har forskjellig størrelse.

 

Enklere innsetting og plassering av faktaboks og bilde m/bildetekst

Brukeropplevelsen rundt kontrollering av bilder, bilder med bildetekst og faktabokser er kraftig forbedret i artikler og arrangementer. Det er innført en ny div-funksjon som kan sette inn tre ulike typer bokser som gir skreddersydd fremvisning i forhold til om boksen er en faktaboks, en boks med bilde m/ bildetekst eller kun et bilde. Du kan velge å plassere boksene til høyre, venstre eller midtjustert i forhold til teksten forøvrig. Vi har også laget noen korte introduksjonsfilmer som viser hvordan du går frem for å sette inn bilde med bildetekst, kun bilde og faktaboks.

Forbedret dekorering - Dekorering av sideinnhold og malstyring basert på ressurstype

I denne versjonen er det innført sidedekorering som gjør at du ikke trenger å duplisere nettsteddesignet hvis du ønsker skreddersydd visning av bestemte sidetyper eller dokumenter på et gitt område på nettstedet.

De nye dekoreringsmulighetene vil f.eks. bli brukt til å gi alle artikler (og kun artikler) på nye Uniforum en helt skreddersydd høyrekolonne uten å duplisere selve nettsted-designet i dekoreringsmalen. Dette arbeidet er foreløpig å anse som en første versjon og endringer kan og vil bli gjort fram mot versjon 2.4.

Med dette på plass er grunnlaget lagt for neste skritt i arbeidet med dekorering. Målet for neste skritt er å gjøre det mulig å kunne fritt sette sammen rekkefølgen og styre hvilke elementer som skal inngå for de ulike dokumentmalene på nettsted.

Legg arrangementer enkelt i egen kalender

Ved å bruke funksjonen "Legg til i kalender" som er tilgjengelig rett ved siden av dato og sted på alle arrangementer, så vil du få lagt inn det aktuelle arrangementet i kalendere som støtter formatet iCalendar.

Kalendere som støtter dette direkte er bl.a. iCal (MacOSX), Windows Calendar (Windows Vista) og Microsoft Outlook (Windows XP/Vista). Også Lotus Notes og Google Calendar støtter dette formatet, men der må du først lagre kalenderfilen lokalt, for så å importere filen.

Eget felt for bildetekst til ingressbilde i artikler og arrangementer

Artikkel- og arrangementsmalen inneholder nå et eget felt for å skrive inn bildetekst til ingressbildet. I feltet er det mulig å lage lenker samt enkel tekstformatering (utheving, kursiv m.m.).

Forbedret tagtjeneste med bl.a. mulighet for å abonnere på dokumenter med en gitt tag

Tjenesten som gir deg deg oversikt over publiserte artikler med en gitt tag, er nå også tilgjengelig som en RSS-strøm. Det betyr at det er mulig å abonnere på publiserte artikler på et nettsted som er tagget med et nøkkelord du er interessert i.

Brukt i kombinasjon med komponenten for å inkludere en RSS-strøm vil du enkelt kunne vise frem artikler med en gitt tag på ditt eget nettsted. Tagtjenesten støtter nå også blaing mellom resultatsider på tilsvarende måte som en artikkel- og arrangementsmappe.

Mulig å gi tilgang til filgrupper

Tidligere var det kun mulig i gi skrive, lese og admin-rettigheter til nettgrupper i Vortex. Nå kan du også gi rettigheter til vanlige filgrupper. Innlegging av filgrupper gjøres på samme måte som for nettgrupper.

Bedre informasjon om oppgraderinger

For å kunne gi våre brukere bedre informasjon om oppgraderinger som gir låste webområder m.m. har vi nå mulighet for å legge inn meldinger om dette direkte i administrasjonsgrensesnittet til Vortex.

Detaljert oversikt over endringer

Ny funksjonalitet

 • [VTK-1109] - Lage støtte for begrensning av PHP-kjøring til konfigurerte subtrær
 • [VTK-1111] - Infobar i admin som kan brukes til å gi beskjed om nedetid m.m.
 • [VTK-1119] - Tjeneste som genererer ical av dato+sted fra arrangement (og arrangementsmapper)
 • [VTK-1127] - Støtte for nytt dekoreringstrinn
 • [VTK-1128] - Bildeskalering - Opprette bildeskaleringstjeneste
 • [VTK-1129] - Bildeskalering - Bruke bildeskaleringstjeneste til å lagre nedskalert versjon av bilde
 • [VTK-1130] - Bildeskalering - Utvide artikkelmappelisting til å vise skalerte bilder
 • [VTK-1168] - Bildeskalering - Bruke bildeskaleringstjeneste på andre typer visning
 • [VTK-1140] - Redigerbar bildetekst for ingressbilde
 • [VTK-1148] - Ny tagtjeneste
 • [VTK-1147] - Konfigurasjon av om tags-komponenter peker til root-mappa eller mappa de er i
 • [VTK-1149] - Feed for tags
 • [VTK-1145] - Utvide redigeringsapplikasjonen med støtte for <div>-bokser
 • [VTK-1105] - Slå opp både filgrupper og nettgrupper

Forbedringer

 • [VTK-1048] - Ta høyde for sluttidspunktet til et arrangement i søket for arrangementsmappe
 • [VTK-1065] - Visning av tags i artikkel og arrangement bør default aksessere tagstjenesten på toppnivå på nettsteder hvor hele hosten er i Vortex
 • [VTK-1070] - Dynamisk resize av iframe på "Vis"-arkfanen i admin også for Safari/Opera
 • [VTK-1071] - Subfolder-meny fordeler undermapper feilaktig mellom de ulike resultatsettene
 • [VTK-1107] - Sortere resultatet av include:tag-cloud komponenten alfabetisk uavhengig av stor og liten forbokstav
 • [VTK-1108] - Øke maksantallet på mapper som listes opp av subfoldermenyen fra 250
 • [VTK-1159] - Endre plassering + ikon på "abonner på kommentarer"
 • [VTK-1166] - Mindre justeringer av redigeringsgrensesnittet
 • [VTK-1019] - Feilsjekke kopieringsskript som merger våre endringer inn i FCK
 • [VTK-1113] - Oppgradere FCKEditor til versjon 2.6.3
 • [VTK-1115] - Godta (vrtx=atom, vrtx=rss, vrtx=feed) som identifikator for feed-tjenesten
 • [VTK-1126] - Oppgradere YUI til versjon 2.6
 • [VTK-1171] - Slutte å legge inn peker til kupu-css når brukeren lager webredigerbart-dokument

Feilrettinger

 • [VTK-641] - Behandling av filer fra Office 2007 takles ikke i admin
 • [VTK-1020] - TAB-tast i fullscreen FCK-editor bugger
 • [VTK-1088] - Bedre tittelhåndtering ved visning av APT-dokumenter (Almost Plain Text)
 • [VTK-1092] - Index-søk gir OutOfMemoryError hvis man sender med tilstrekkelig stor cursor-verdi
 • [VTK-1095] - Excel-dokumenter eksportert til HTML med Macintosh charset, gir "Internal Server Error" i Admin på "Rediger Tekst" og "Rediger"
 • [VTK-1110] - Lenke i introduksjonstekst satt til target="_blank" på dokumenter resettes uten target når man lagrer.
 • [VTK-1112] - HTML blir escapet i feed-description ved bruk av feed-komponent
 • [VTK-1114] - "Internal server error" ved å endre navn på et dokument til det samme som et annet dokument i samme mappe
 • [VTK-1124] - Språk på ressurser som arver fra konfigurasjon er 'no'
 • [VTK-1125] - Tjenesten for atom-feed takler ikke alle tegn i filnavn
 • [VTK-1151] - Blogg comment RSS har feil lenker
 • [VTK-1161] - Bedre konvertering til Vortex-URI av URL-er fra søkeresultater levert av Ultraseek
 • [VTK-1167] - Session invalideres ikke ved filendring i lcms
 • [VTK-1175] - Kan ikke koble til webområde (WebDAV) med Vista
Av Tomm Eriksen
Publisert 30. okt. 2008 17:00 - Sist endret 10. juni 2015 11:57