Ny versjon av Vortex (versjon 2.6.6)

Fikset problemet med at du kan bli "sittende" fast på 400-bad request når du logger inn på ulike nettsteder. Fikset problemet med at du havner på feil dokument når du administrerer. Bedre ytelse på spørringer i systemindeksen. I tillegg en rekke mindre feilrettinger og forbedringer.

Detaljert oversikt over endringer 

Feilrettinger

 • [VTK-1759] - Får 403 - Ikke lesetilgang til dokumentet ved opplåsing av dokument i admin på visning på http
 • [VTK-1766] - Sendt til feil dokument eller mappe etter innlogging
 • [VTK-1773] - Ikke ønskelig med oppskoping til www.uio.no/ localhost søk på www.uio.no
 • [VTK-1796] - URL-er i paging vaskes ikke skikkelig
 • [VTK-1798] - Telefonliste for enhet med flere enn 250 treff gir exception
 • [VTK-1801] - Mappelisting i admin lenker opp ressurser man ikke har lov til å lese
 • [VTK-1808] - «IndexReader is closed»-feilmelding på hoster som har fått ny indexreader-pooling
 • [VTK-1813] - uri-menu exclude-children håndterer ikke mellomrom
 • [VTK-1814] - Engelske masterprogrammer med 1 1/2 års varighet blir vist som 1/2 år i programvelgeren
 • [VTK-1816] - Feil logikk i ResourceImpl getProp(String name)

Forbedringer

 • [VTK-1770] - Oppgrader abdera til 1.0
 • [VTK-1783] - 400 Bad request
 • [VTK-1784] - Lock refresh
 • [VTK-1785] - Confirm yes / no
 • [VTK-1802] - Flytting av mapper innebærer leserettigheter for hele subtreet
 • [VTK-1803] - Fjern ingress fra liste over avslutta prosjekter
 • [VTK-1804] - Oppgradere cache-komponent i repository til å benytte pakken java.util.concurrent
 • [VTK-1805] - Asynkron oppdatering av indeks-readere for systemindekssøk

Ny funksjonalitet

 • [VTK-1815] - Funksjon i tl-språket for å hente repository-id

 

Publisert 8. juli 2010 16:31 - Sist endret 9. juli 2010 12:01