Ny versjon av Vortex (versjon 2.7.5)

Forbedringer av enhetspresentasjoner, personpresentasjoner og personsøk.

Hva er nytt i denne versjonen?

Enhetspresentasjoner

Nettsider for underenheter blir nå lenket opp automatisk basert på enhetsdata fra personal- og lønnsystemet.

I tilfeller der underenheten ikke har noen nettside så får brukeren en generert side om enheten, også basert på data fra personal- og lønnsystemet.

Personpresentasjoner

På personpresentasjonen er det nå tydeligere hvor en person jobber eller er tilknyttet. I neste versjon vil også andre tilknytninger enn primærtilknytning bli vist frem.

Gruppe eller navn på avdeling er nå fjernet fra feltet post- og besøksadresse siden dette nå fremgår tydeligere på selve personpresentasjonen.

Alle UiOs ansatte har nå automatisk en engelsk generert personside basert på data fra personal- og lønnsystemet. Disse er tilgjengelig gjennom personsøk på den engelske delen av nettsidene.

Personsøk

Når du søker etter personer på en bestemt enhet blir du tilbudt å gjøre samme søk på overliggende enhet ved en lenke i bunnen av søkesiden.

Ved null treff er det nå veldig tydelig hvor du kan ta kontakt for å feilmelde evt. personer som burde vært tilgjengelig i søk men som ikke er der.

Andre feilrettinger og forbedringer

 • Navn på personer beholdes i lister over deltagere på forskergrupper og forskningsprosjekter også etter personen slutter ved UiO
 • Bedre håndtering av relative lenker i Feed-komponenten

Detaljert oversikt over endringer

Person

 • [VTK-2289] - Person - Forbedre personpresentasjon
 • [VTK-1928] - Mangler Engelske dynamiske personpresentasjoner

Enhet

 • [VTK-2290] - Organistatorisk enhet - Forbedringer
 • [VTK-2291] - Lage mappingfil over stedkoder og url til enheter til bruk i enhetssøk
 • [VTK-2307] - Ta ibruk felles systemindeks for enhetssøk og enhetspresentasjoner
 • [VTK-2308] - Ta i bruk mappingfil for enheter med egne nettsteder ved opplenking av enheter

Personsøk

 • [VTK-2306] - Feil i autocomplete i personsøk
 • [VTK-2277] - Personsøk - Oppskoping av søkeresultat
 • [VTK-2331] - Ekstra feilmelding når null treff i personsøk

Nytt fritekstsøk

 • [VTK-2301] - Mulighet for å hente ut alle felter fra Solr søkeresultat, også ting som ikke er Vortex-properties
 • [VTK-2311] - Mulighet for å sende med vilkårlige parametre til Solr i søke-request
 • [VTK-2302] - Kan ikke bruke repo-locale-resolver for å resolve locale til Solr søkeresultater

Andre feilrettinger og forbedringer

 • [VTK-2310] - Lagre navn på deltagere i prosjekt- eller gruppepresentasjon ved utfylling av brukernavn i deltagerfeltet
 • [VTK-2332] - EventListingHelper ikke trådsikker
 • [VTK-2014] - Utvide feed-komponenten til å resolve relative referanser
 • [VTK-2258] - Legge til en lenke til webid for kommentering
 • [VTK-2274] - Fjerne snarveier fra rettigheten for "Lese og skrive"
Publisert 3. aug. 2011 10:24 - Sist endret 3. aug. 2011 18:30