Ny versjon av Vortex (versjon 54)

Støtte for fullskjerm- og fullbreddevisning av bildegallerier, raskere lasting av bildegallerier, anbefalt mal når du oppretter nye nettsider, upubliserte nettsider med tydelig kontaktpunkt, bedre feilhåndtering når flere har redigert samtidig.

Hva er nytt i denne versjonen

Bildegalleri: Støtte for fullskjermsvisning og full sidebredde

Alle bildegallerier kan nå åpnes i en egen fullskjermsvisning (se over).

Og hvis du skrur av venstremenyen vil galleriet ta hele sidebredden hvis bildene dine er 764 piksler brede eller mer.

Hvis du har lagt galleriet inn i en nettside må du også skru av høyrekolonne for at galleriet skal ta hele sidebredden.

Se eksempel på bildegalleri som tar hele sidebredden


Raskere lasting av bildegallerier

Tidligere lastet bildegalleriet inn alle bildene før det viste frem det første bildet i galleriet.

Slik er det ikke lenger. Nå lastes bare det første bildet når du besøker enn nettside med et bildegalleri.

Og forrige og neste bilde i galleriet lastes i bakgrunnen slik at det ofte er ferdig lastet og klart til og vises når du blar deg videre i galleriet.


Smartere opprettdialog: Mulig med anbefalt mal basert på mappetype

Enkelte mappetyper er i hovedsak tilrettelagt for at du skal publisere innhold med en bestemt mal.

I disse mappetypene kan vi la denne malen være anbefalt slik at det blir tydeligere at det er denne malen du i utgangspunktet bør benytte.

Artikkel blir anbefalt mal i artikkeliste, arrangement i arrangementsliste osv.

Vi vil sette opp anbefalte maler for mange av våre mappetyper i starten av januar mars.


Forbedret side for upubliserte nettsider med tydelig kontaktpunkt

Vi har endret teksten på siden for upubliserte nettsider:

 • Tydeligere kontaktpunkt til de som er redaksjonelt ansvarlig for siden (fra samme kilde som i footer)
 • Tatt bort lenke til å administrere siden (du finner den fortsatt i footer hvis du er logget inn)

Bedre feilhåndtering når to har redigert samme dokument samtidig

I Vortex er det ikke mulig for andre å redigere et dokument når du har åpnet det for redigering.

Men i noen sjeldne tilfeller kan dette skje, f.eks. ved at noen stjeler låsen din eller at du har vært inaktiv for lenge uten nettforbindelse slik at du mister låsen.

I de tilfellene hvor noen andre har låst eller endret det samme dokumentet som du har åpnet for redigering får du nå muligheten for å lagre dine endringer i en kopi.


Opprettdialog: Bedre tilbakemelding ved ekspandering av mapper med mange undermapper

Hvis du ekspanderer en mappe som har mange undermapper i opprettdialogen så får du nå tydelig feedback om at systemet jobber.

Tidligere fikk du ingen tilbakemelding og det kunne se ut som Vortex hadde satt seg fast.

Detaljert oversikt over endringer

Bildegalleri

 • [VTK-3401] - Bildegalleri - laste ett stort bilde ved initialisering og neste og forrige asynkront
 • [VTK-3300] - Mulighet for bildegalleri i fullskjerm
 • [VTK-2303] - Bildegalleri diverse

Upubliserte mapper

 • [VTK-3391] - Bilder i upubliserte mapper vises ikke i editor
 • [VTK-3394] - I upublisert mappe: Kommentar-komponenten blir rapportert som brutt lenke i forhåndvisning
 • [VTK-3400] - Feil title-attributt på avpubliser/publiser-knappen i ressursmenyen
 • [VTK-3418] - Publisering: Bildegalleri viser ikke bilder i upublisert context

Lenkesjekker

 • [VTK-3345] - Lenkesjekk - css-klasse "vrtx-link-check" settes på lenker på visning
 • [VTK-3402] - Lenkesjekker har for streng URL-parsing
 • [VTK-3434] - Lenkesjekker: ved response 404 på HEAD, gjør GET på samme URL

Bilde og video

 • [VTK-3422] - Thumbnail blir ikke oppdatert hvis bilde beskjæres til bredde <= ${resourcetype.image.thumbnail.width}
 • [VTK-3423] - Feil URL-koding for redirect fra thumbnail-service når bilde ikke har thumbnail
 • [VTK-3424] - pixelWidth og pixelHeight blir ikke lagret på bildet når thumbnail ikke kan genereres
 • [VTK-3427] - Småfeil i redigering av video
 • [VTK-3430] - Fjerne filtyper fra media-player dialogen i CK

Redigering

 • [VTK-3437] - Lagring ved bytte av nett eller utlogget i annet vindu fungerer ikke
 • [VTK-3410] - Editor - forbedret håndtering ved stjeling av lås og endringer fra annet sted i bakgrunnen
 • [VTK-3407] - Oppgradere til CKEditor 4.2.2
 • [VTK-3429] - Editor - ny tjeneste for å lagre en kopi av en ressurs (backup)

Opprettdialog

 • [VTK-3396] - Opprett-dialog: Tilbakemelding til bruker når lasting av mange undermapper
 • [VTK-3398] - Smartere opprettdialog for dokumenter

Andre feilrettinger og forbedringer

 • [VTK-3383] - Brukere med rettigheten "bare les og skriv (ikke publiser)" får lov til å publisere dokumenter
 • [VTK-3387] - Inkonsistent visning av tidsstempel for beskjeder på semesterside avhengig av visning i høyrespalte eller midtfelt
 • [VTK-3399] - Refaktorisere JS-kode - OOP og moduler - Del I
 • [VTK-3405] - Path-håndtering på windows. FileSystemContentStore.getInputStream feilaktig antar at filsystem bruker samme sti-konvensjon som http (I.e. den antar at den er på et Unix-filsystem)
 • [VTK-3409] - Fjerne UHTML
 • [VTK-3431] - Småfeil i "Send til godkjenning"
 • [VTK-3432] - Personer autocomplete - mangler sjekk på "jpeg"-filending
 • [VTK-3433] - Oppdater Fronter-peker i tjenesten som samler dine beskjeder
 • [VTK-3436] - Tekstlige endringer i biblioteksøk
 • [VTK-3438] - Foreldermappe låst av annen ved ta kopi av endringer gir 500-feil
 • [VTK-3439] - Parametertester i ProgramOptionSearchProvider inneholder feil
 • [VTK-3386] - Tilby aggregering i listingen "Master assignment listing"
 • [VTK-3389] - Mobil visning og fullskjerm i admin - hash-lenket
 • [VTK-3404] - Erstatt bolske variabler med flagg i Search
 • [VTK-3406] - Personsøk med stedkode (ansattlister) - Wildcard match på stedkoder må endres
 • [VTK-3428] - Oppgradere abdera fra 1.1.2 til 1.1.3
Publisert 7. nov. 2013 15:58 - Sist endret 17. juni 2015 17:39