Ny versjon av Vortex (versjon 61)

Nettsider i HTML5, mulig å øke antall publikasjoner som hentes fra Cristin og malen for masteroppgave er utvidet med et felt for studenter.

HTML5-ikon

Hva er nytt i denne versjonen?

Nettsider i HTML5

I denne versjonen endrer vi dokumentformat på nettsidene våre til HTML5.

Veldig enkelt fortalt betyr dette at vi endrer koden som hver nettside starter med fra denne kodesnutten

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="no" xml:lang="no" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

til denne:

<!DOCTYPE html>
<html lang="no"> 

Etter endringen kan vi enklere benytte oss av de nye mulighetene som finnes i HTML5 som f.eks. video-taggen i HTML5 som gjør det mulig å embedde video uten å være avhengig av Flash.

Mulig å øke antall publikasjoner som hentes fra Cristin

Nedtrekksmeny i redigering hvor du kan velge antall publikasjoner du ønsker å vise fra Cristin

Vi har fått tilbakemelding om at enkelte forskere ikke får vist frem sine viktigste forskningsarbeider i dagens løsning hvor vi kun viser de siste 100 publikasjonene fra Cristin.

Vi har derfor gjort det mulig å øke antallet publikasjoner som hentes fra Cristin slik at også eldre bøker blir hentet ut automatisk og vist på personpresentasjonen til den ansatte.

Oversikt over masterstudenter og hvilke oppgave de skriver

Vi har utvidet dagens løsning for å publisere ledige masteroppgaver slik at den også kan fungere som en oversikt over aktive eller ferdige masterstudenter.

Dette forutsetter at det enkelte fagmiljø publiserer informasjon om alle masteroppgaver som pågår i regi av fagmijøet. 

Helt konkret har vi utvidet malen for masteroppgave med et felt for studenter som blir vist frem i listingen over masteroppgaver som er pågående eller avsluttet.

Andre feilrettinger og forbedringer

 • Fikset problem med at oppretting og kopiering av dokumenter enkelte ganger gikk veldig sakte
 • Emnelisting har fått høyrekolonne
 • Enklere å se at en forskergruppe kun har avsluttede prosjekter (hvis det er tilfelle)
 • Fikset problem med tegnkoding i kalender-filer

Detaljert oversikt over endringer

HTML 5

 • [VTK-3872] - HTML5 på visning
 • [VTK-3961] - HTML5 - ta bort style-tagger i body
 • [VTK-3503] - Fjerne ugyldige HTML5 tabell-attributter fra CK-plugins
 • [VTK-3865] - HTML5 - CKEditor tabellplugin (align & border=0 til klasser og ta bort summary, cellpadding & cellspacing)

Redigering

 • [VTK-3861] - Oppgradere til CKEditor v4.4.7
 • [VTK-3910] - Redigering av timeplan feiler på avbryt
 • [VTK-3715] - Filutforskeren i CK lukker seg ikke når du velger fil i iOS8
 • [VTK-3966] - Bildeeditor - blir hentet fra HTTP i admin

Adminstrasjonsgrensesnitt

 • [VTK-3964] - Legge inn beskjed i admin hvis bruker IE8
 • [VTK-3967] - Oversikt over innhold rapport mangler ressurser på diagram
 • [VTK-3867] - Øke grense for antall kilder for manuell godkjenning
 • [VTK-3963] - Strømbarhet vises ikke riktig på om-flappen
 • [VTK-3914] - Treg kopiering
 • [VTK-3913] - Ikon for strømbar video er borte i admin
 • [VTK-3868] - Forbedre muligheten for å legge til flere dokumenttyper i oversikt rapport

Studiemaler og -listinger

 • [VTK-3822] - Endre fra «Tidligere utlyste masteroppgaver» til «Pågående og avsluttede masteroppgaver»
 • [VTK-3918] - Fjerne "Annet" fra hoppelenkene på toppen av emnebeskrivelser
 • [VTK-3922] - Emnegruppemalen trenger flere valg for studiepoeng
 • [VTK-3883] - Endring av dokumenttypen "Hvordan søke"
 • [VTK-3928] - Utvide emnelisting med mulighet for høyrekolonne

Dokumentmaler og listinger

 • [VTK-3927] - Forskergrupper: Alltid skjule avsluttede prosjekter + tekst
 • [VTK-3825] - Publikasjoner - Tillate endring i antall publikasjoner ved uttrekk fra Cristin
 • [VTK-3911] - Hjelpe-lenka på arrangementer peker feil
 • [VTK-3866] - Personmappe på UB lister ikke underliggende personpresentasjoner som default
 • [VTK-3921] - Tags-visning av personer sorteres ikke på navn

Andre feilrettinger og forbedringer

 • [VTK-3846] - Feil sortering i "include:folder" (ulik fra sortering i mappe nå denne er default)
 • [VTK-3848] - Indeksering av lenker
 • [VTK-3858] - Ingen feilmelding når man poster en kommentar med mer enn 10000 tegn
 • [VTK-3863] - NPE: StructuredResourceEditor$FormDataBinder kaller Json.parseToContainer med null-argument
 • [VTK-3888] - Feil tegnkoding i generert ICAL-response
 • [VTK-3919] - Skru på statistikk for www.hlsenteret.no
 • [VTK-3912] - Legge inn shim for EcmaScript5 i eldre nettlesere/IE8
 • [VTK-3959] - Oppgradere Lucene fra 4.10.3 til 4.10.4 (bugfiks-utgivelse)
Publisert 21. apr. 2015 20:13 - Sist endret 28. mai 2015 19:47